Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Pielęgniarki i Położne

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu  w ramach kształcenia podyplomowego zaprasza pielęgniarki i położne do skorzystania z oferty kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych oraz dokształcających. Od 2016r. prowadzimy nabór również na specjalizacje dla pielęgniarek i położnych. Szczegółowe informacje - czytaj więcej

Oferta kursów podyplomowych w roku akademickim 2016/2017

SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu zaprasza pielęgniarki i położne  do udziału w szkoleniach organizowanych na podstawie programów CKPPIP zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Czas trwania specjalizacji od 18 do 24 miesięcy.

Dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze

Dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla położnych

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze

Warunki kwalifikacji pielęgniarek i położnych na specjalizacje
Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki lub położne, które:

 • posiadają prawo wykonywania zawodu;
 • pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
 • zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Pielęgniarka i położna posiadające co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierzają uzyskać tytuł specjalisty, mogą być zwolnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości.

Cennik szkoleń specjalizacyjnych

PDFCennik_specjalizacji_dla_pielęgniarek_i_położnych.pdf

 • Istnieje możliwość opłaty ratalnej
 • Wniesienie opłaty za kurs jednorazowo uprawnia do otrzymania 5% zniżki.

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562) informujemy, iż w celu rozpoczęcia nowych specjalizacji należy legitymować się zaświadczeniami o ukończeniu kursów specjalistycznych.

Do poszczególnych specjalizacji wymagane są różne kursy specjalistyczne:

 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Wykonanie i interpretacja zapisu EKG
 • Leczenie ran
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka
 • Wywiad i badanie fizykalne

Wykaz kursów niezbędnych do przystąpienia, do specjalizacji.

DOCXWykaz_kursów_do_specjalizacji (1).docx

Do specjalizacji niezbędny jest kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne

KURSY KWALIFIKACYJNE

Kursy dla pielęgniarek

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Kursy dla położnych

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 • Pielęgniarstwo operacyjne

KURSY SPECJALISTYCZNE

Kursy dla pielęgniarek

 • Dializoterapia
 • Leczenie ran
 • Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
 • Szczepienia ochronne
 • Wykonanie badania spirometrycznego
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 • Wykonywanie i ocena testów skórnych
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 • Edukator w cukrzycy
 • Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Kursy dla położnych

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 • Leczenie ran
 • Szczepienia ochronne
 • Edukator w cukrzycy
 • Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

KURSY DOKSZTAŁCAJACE

Kursy dla pielęgniarek i położnych

 • Profilaktyka zakażeń szpitalnych
 • Proces Pielęgnowania
 • Negocjacje
 • Asertywność w komunikacji
 • Profilaktyka i leczenie odleżyn


Informacja dotyczaca uzupełnienia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki i położne

DOCXKWALIFIKACJE_PIELEGNIAREK_I_POŁOŻNYCH_-_WYMAGANIA.docx

Warunki kwalifikacji

DOCXWARUNKI_KWALIFIKACJI.docx

Cennik kursów

PDFCennik_specjalizacji_dla_pielęgniarek_i_położnych.pdf

Formularz zgłoszenia kandydata na kurs/specjalizację

DOCXFORMULARZ_ZGŁOSZENIA.docx

Formularz zgłoszenia należy przesłać pocztą elaktroniczną na adres 

Zaświadczenie o zatrudnieniu

DOCZAŚWIADCZENIE.doc

Regulamin kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

PDFREGULAMIN_KSZTAŁCENIA_PODYPLOMOWEGO_PIELĘGNIAREK_I_POŁOŻNYCH_2015.pdf

Konto bankowe Uczelni - ING Bank Śląski SA 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947


REKRUTACJA NA KURSY PODYPLOMOWE

 • Warunkiem zorganizowania kursu jest zgłoszenie się minimum 24 pielęgniarek/położnych
 • W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczających limit ustalony przez Organizatora kształcenia decyduje kolejność wpływu zgłoszeń
 • Formularz zgłoszenia na dany rodzaj kursu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres 
 • Informacja dotycząca terminu rozpoczęcia kursu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej uczestnika oraz zamieszczona na stronie internetowej w zakładce dotyczącej dziedziny kursu
 • Bieżące informacje dotyczące rozpoczętych kursów, harmonogramy zajęć, terminy egzaminów dostępne są w zakładce dotyczącej danej dziedziny kursu


Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 77 44 23 527

Licznik wizyt na stronie: 11124
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 26-11-2014 15:26
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 13-09-2017 09:47

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera