Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Pielęgniarki i Położne

SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze

Dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla położnych

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne

Warunki kwalifikacji pielęgniarek i położnych na specjalizacje
Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki lub położne, które:

 • posiadają prawo wykonywania zawodu;
 • pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
 • zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Pielęgniarka i położna posiadające co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierzają uzyskać tytuł specjalisty, mogą być zwolnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości.

Cennik szkoleń specjalizacyjnych

PDFCennik_specjalizacji_dla_pielęgniarek_i_położnych.pdf

 • Istnieje możliwość opłaty ratalnej
 • Wniesienie opłaty za kurs jednorazowo uprawnia do otrzymania 5% zniżki.

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562) informujemy, iż w celu rozpoczęcia nowych specjalizacji należy legitymować się zaświadczeniami o ukończeniu kursów specjalistycznych.

Do poszczególnych specjalizacji wymagane są różne kursy specjalistyczne:

 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Wykonanie i interpretacja zapisu EKG
 • Leczenie ran
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka
 • Wywiad i badanie fizykalne

Wykaz kursów niezbędnych do przystąpienia, do specjalizacji.

DOCXWykaz_kursów_do_specjalizacji (1).docx

KURSY KWALIFIKACYJNE

Kursy dla pielęgniarek

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Kursy dla położnych

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 • Pielęgniarstwo operacyjne

KURSY SPECJALISTYCZNE

Kursy dla pielęgniarek

 • Dializoterapia
 • Leczenie ran
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • Podstawy opieki paliatywnej
 • Szczepienia ochronne
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 • Edukator w cukrzycy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa noworodków
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Kursy dla położnych

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 • Leczenie ran
 • Szczepienia ochronne
 • Edukator w cukrzycy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych


Informacja dotycząca uzupełnienia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki i położne

DOCXKWALIFIKACJE_PIELEGNIAREK_I_POŁOŻNYCH_-_WYMAGANIA.docx

Warunki kwalifikacji

DOCXWARUNKI_KWALIFIKACJI.docx

Formularz zgłoszenia kandydata na kurs/specjalizację

DOCXFORMULARZ_ZGŁOSZENIA.docx

Formularz zgłoszenia należy przesłać pocztą elaktroniczną na adres kursy podyplomowe@wsm.opole.pl

Zaświadczenie o zatrudnieniu

DOCZAŚWIADCZENIE.doc

Regulamin kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

PDFREGULAMIN_KSZTAŁCENIA_PODYPLOMOWEGO_PIELĘGNIAREK_I_POŁOŻNYCH_2015.pdf

Konto bankowe Uczelni - ING Bank Śląski SA 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

 

 

Licznik wizyt na stronie: 15116
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 26-11-2014 15:26
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 15-02-2018 11:15

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera