Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Prelegenci, Moderatorzy i Zaproszeni Goście

powrót do strony głównej konferencji.jpeg
II Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni  / 2nd International  Conference of the Higher School's Pulse / 7-8 maja 2015, Opole

 

Prof. Christos Lionis
(Crete, Greece)
Prof. Christos Lionis
(School of Medicine, University of Crete, Grecja)

Prof. Dan Oren (Yale University, USA)
Prof. Dan Oren
(Yale University, USA)

Dr Henryk Hollender (Warszawa, Polska)
Dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Polska)

Artur Badyda.jpeg
Dr hab. Artur Jerzy Badyda
(Redaktor Naczelny Challenges of Modern Technology, Warszawa, Polska)

Dr Jose Manuel Lopez-Abuin 
(Galicia, Spain)
Dr Jose Manuel
Lopez-Abuin

(EURIPA, Padron, Spain)

Andrzej Szpakow MD, PhD 
Zca Redaktora Naczelnego kwartalnika Puls Uczelni
(Grodno, Białoruś)
Dr Andrzej Szpakow 
(Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)

Olga fedortsiv.jpeg
Prof Olga Fedorciv 
(Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Medyczny, Ukraina)

Joshua Lawson.png
Prof. Joshua Lawson 
(University of Saskatchewan, Kanada)
      ↑ Powrót do góry strony
Dr Tomasz Halski
Rektor PMWSZ w Opolu
(Opole. Polska)
Dr Tomasz Halski

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Magdalena Golachowska Poleszczuk.jpeg
Dr Magdalena Golachowska-Poleszczuk
(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

Dr hab. Jakub Taradaj
(Katowice, Opole, Polska)
Dr hab. Jakub Taradaj
(Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)
 
      ↑ Powrót do góry strony
Dr hab. Jakub Taradaj
(Katowice, Opole, Polska)
Dr hab. Jakub Taradaj
(Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)
Dr hab. Donata Kurpas - Redaktor Naczelna kwartalnika Puls Uczelni
(Opole, Wrocław, Polska)
Dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw.
(
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

mgr Leszek Stypułkowski - Warszawa Index Copernicus.jpeg
Mgr Leszek Stypułkowski
(Index Copernicus, Warszawa, Polska)

Artur Badyda.jpeg
Dr hab. Artur Jerzy Badyda
(Redaktor Naczelny Challenges of Modern Technology, Warszawa, Polska)
Prof. Rudkowski.jpeg
Prof. Zbigniew Rudkowski
(Medycyna Środowiskowa, Sosnowiec, Polska)
Liwia Dudzińska.jpeg
Mgr Liwia Dudzińska
(Medycyna Środowiskowa, Sosnowiec, Polska)
Karina Erenkfeit.jpeg
Mgr Karina Erenkfeit
(Medycyna Środowiskowa, Sosnowiec, Polska)
jacek wasik.jpeg
Prof. dr hab. Jacek Wąsik
(Redaktor Naczelny Physical Activity Review, Częstochowa, Polska)

Wiesław Pilis.jpeg
Prof. dr hab. Wiesław Pilis
(Z-ca Redaktora Naczelnego Physical Activity Review, Częstochowa, Polska)

Dorota Ksiądzyna.jpeg
Dr Dorota Ksiądzyna
(Sekretarz Gastroenterologii Polskiej, Wrocław, Polska)

bartosz_stefaniak_foto.jpeg
Mgr Inż. Bartosz Stefaniak
(Editorial System, Poznań, Polska)

 

     

↑ Powrót do góry strony

Arkadiusz Liber.jpeg
Dr Arkadiusz Liber
(Politechnika Wrocławska, Polska)
Andrzej Szpakow MD, PhD 
Zca Redaktora Naczelnego kwartalnika Puls Uczelni
(Grodno, Białoruś)
Dr Andrzej Szpakow 
(Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)
Dominik Bralczyk 
(Warszawa, Polska)
Mgr Dominik Bralczyk
(Europejskie Forum Prawa i Edukacji, Warszawa, Polska)
Mgr Mirosława Grabowska, Zespól Szkół w Dobrzeniu Wielki, Polska
Mgr Mirosława Grabowska
(Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, Polska)
Marcin Kapczyński.jpeg
Mgr Marcin Kapczyński
(Thompson Reuters, Warszawa, Polska)
Dr n. farm. Dominik Marciniak, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska
Dr Dominik M. Marciniak
(Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska)
 
      ↑ Powrót do góry strony
Dr hab. Bożena Mroczek
(Szczecin, Polska)
Dr hab. Bożena Mroczek
(Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)
Anna Grzywacz.jpeg
Dr hab. Anna Grzywacz
(Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)

Dominik Bralczyk 
(Warszawa, Polska)
Mgr Dominik Bralczyk
(Europejskie Forum Prawa i Edukacji, Warszawa, Polska)

Ewa Rozkosz.jpeg
Mgr Ewa Rozkosz
(Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, Polska)

Marcin Kapczyński.jpeg
Mgr Marcin Kapczyński
(Thompson Reuters, Warszawa, Polska)
   
      ↑ Powrót do góry strony
Dr Henryk Hollender (Warszawa, Polska)
Dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Polska)
Jadwiga Kotulska.jpeg
Mgr Jadwiga Kotulska
(Uniwersytet Opolski, Polska)
Bożena Ratajczak - Olszewska.jpeg
Mgr Bożena Ratajczak - Olszewska

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)
Zbigniew Szarejko.jpeg
Mgr Zbigniew Szarejko

(H+H Software GmbH, Getynga, Niemcy)
Mikołaj Gryńko.png
Mgr Mikołaj Gryńko

(Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)
     
      ↑ Powrót do góry strony

 

*

Prof. Christos Lionis 
(Crete, Greece)

Wykład: Publishing with Impact factor - a blessing or a curse. Experiences of the Editor

Prof. Christos Lionis
(Crete, Greece)

Lionis Christos, MD, PhD, HonFRCGP is a Professor of General Practice and Primary Health Care at the School of Medicine, University of Crete and Head of the Clinic of Social and Family Medicine at the School of Medicine, University of Crete. With a passion for the importance and the value of PHC and Family Medicine, Christos is actively involved in the development of Primary Care and General Practice on Crete, particularly in rural areas. He currently co-ordinates a thriving GP network with 18 GPs, and is also responsible for the supervision of a number of PhD students. Christos and his research team at the University of Crete are involved in four FP7 European funded projects (one as coordinator). Christos is involved in an editorial and advisory capacity with a number of international journals (BMC Family Practice IF 1.7, Rural and Remote Health Journal IF 0.87). Also is a member of the Executive Boards of various professional organisations and has published 252 papers in international journals (cited in PubMed). Member of the International Editorial Board of the Higher School’s Pulse. 

↑ Powrót do góry strony

*

Prof. Dan Oren
(Yale University, USA)

Wykład: Scholarly Publishing for Success

Prof. Dan Oren (Yale University, USA)

Dan Oren graduated from Yale College, specifically, Morse College, as a chemistry major. He continued at Yale in the med school and psychiatry residency training. He went on to do a fellowship at the US National xInstitute of Mental Health, and returned to Yale to spend 6 years as full time medical faculty and is now on the adjunct faculty. His current research is the study of humoral phototransduction and how light affects human and animal biology, and winter seasonal depression. Well published, Dr. Oren also wrote Joining The Club, one of Yale's Tercentennial history books. He is spending the 2014-15 academic year as a visiting professor in Poland. 

↑ Powrót do góry strony

*

Dr Henryk Hollender
(Warszawa, Polska)

Wykład: From ideas to implementations. From ideas to citations. From ideas to textbooks. And the research publication - where is it?
Od pomysłów do wdrożeń. Od pomysłów do cytowań. Od pomysłów do podręczników akademickich. A gdzie jest publikacja naukowa?

Dr Henryk Hollender (Warszawa, Polska)

Pracownik Uczelni Łazarskiego w Warszawie, dyrektor jej Biblioteki i redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej, autor prac bibliotekoznawczych, publicysta. Absolwent bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego (1974) i podyplomowego dziennikarstwa tamże (1976), a następnie podyplomowego bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Stanowym Kent (Ohio, 1986), doktor nauk humanistycznych (UW, 1985). W przeszłości m. in. adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW (1985-1992), dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (1992-2003), felietonista "Forum Akademickiego" (2008-2013)

↑ Powrót do góry strony

*

Dr hab. Artur Jerzy Badyda 
(Warszawa, Polska)

Wykład: Why is it worth publishing in Polish journals with a short experience on the publishing market?

Dlaczego warto publikować w polskich czasopismach o krótkim doświadczeniu na rynku wydawniczym?

Gość panelu - II dzień konferencji

Artur Badyda.jpeg

Doktor habilitowany nauk technicznych, adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, kierownik Laboratorium Badań Fizycznych Środowiska. Od 2005 roku zajmuje się problematyką konsultacji społecznych w obszarze inwestycji infrastrukturalnych. Były doradca Ministra Środowiska, obecnie m.in. członek rady naukowej czasopisma Complementary and Alternative Medicine in Science (od 2013), redaktor statystyczny w czasopiśmie naukowym Medycyna sportowa (od 2011), redaktor naczelny czasopisma naukowego Challenges of modern technology (od 2010), członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2010), Prezes Fundacji na rzecz Młodych Naukowców (od 2010), Przewodniczący Głównej Komisji Młodzieży w Naczelnej Organizacji Technicznej (od 2008). Jest ekspertem ds. środowiskowych uwarunkowań zdrowia w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Choroby Alergiczne i POChP (od 2013), członkiem stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji (od 2012), członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (od 2012) i członkiem European Respiratory Society (od 2011). 

↑ Powrót do góry strony

*

Dr Jose Manuel Lopez-Abuin
(Galicia, Spain)

Wykład: Building bridges between minds and nations

Dr Jose Manuel Lopez-Abuin 
(Galicia, Spain)

Rural general practitioner in La Coruna (Galicia, Spain). President of the European Rural and Isolated Practitioners Association (EURIPA). Member of the Executive Committee of the WONCA Working Party in Rural Practice. Director of the Spanish Institute of Rural Health, which has special interest re rural health affairs at Spain, Europe and South America. Member of the editorial panel of the journals SEMERGEN and Medical Economics (spanish version). Member of the International Editorial Board of the Higher School’s Pulse. 

↑ Powrót do góry strony

*

Dr Andrzej Szpakow 
(Grodno, Białoruś)

Wykład: Epidemiologic research - the bad with the good
Badania epidemiologiczne - blaski i cienie

Andrzej Szpakow MD, PhD 
Zca Redaktora Naczelnego kwartalnika Puls Uczelni
(Grodno, Białoruś)

Dr med. Andrzej Szpakow urodził się 8 lutego 1962 r. na Syberii. W roku 1991 w Sankt Petersburgu obronił pracę doktorską. W 1992 r. został przyjęty na stanowisko docenta Katedry Medycyny Sportowej i Rehabilitacji. Od 1999 r. pełni rolę zastępcy dziekana Wydziału WF d/s Nauki. W 2001 r. został kierownikiem Katedry Medycyny Sportowej i Rehabilitacji. Jest autorem około 150 opublikowanych prac naukowych i naukowo-metodycznych wydanych w Europie. Od roku 1998 współpracuje w obszarze naukowo-badawczym z Fundacją Na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w Legnicy, pełni również rolę członka Rady Naukowej. Dzięki nawiązanej współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi uczestniczy we wspólnych badaniach naukowych z naukowcami z Zakładów Higieny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, UM w Białymstoku, UJ w Krakowie (Zaburzenia łaknienia wśród studentów kierunków medycznych i Ogólnopolskie badania jakości życia związanej ze zdrowiem fizycznym i psychicznym kobiet w wieku 45-60 lat). Jest członkiem rad naukowych kilku znanych czasopism w Polsce (Family Medicine and Primary Care Review, Prog Health Sci, Medycyna Środowiskowa). Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Naukowego Puls Uczelni. 

↑ Powrót do góry strony

*

Prof. Olga Fedorciv
(Ternopil, Ukraine)

Wykład: Zastosowanie obiektywnej analizy statystycznej w celu prezentacji danych w publikacjach naukowych
The use of objective statistical  processing  for presenting the data in scientific publications

Olga fedortsiv.jpeg

Fedorciw Olga, kierownik katedry chorób dziecięcych Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego imienia I. Ya. Horbaczewskiego (Ukraina), doktor habilitowany nauk medycznych, profesor, prezes stowarzyszenia pediatrów obwodu Tarnopolskiego. Od 1984 roku do chwili obecnej pracuje na Tarnopolskim uniwersytecie medycznym. Przygotowała 8 kandydatów nauk medycznych, 10 magistrów, 8 klinicznych ordynatorów. Autor 258 naukowych i dydaktyczno-metodycznych publikacji, 2 monografii, 10 podręczników i książek pomocniczych, 10 patentów na wynalazki, 15 listów informacyjnych. Zakres zainteresowań badawczych: badanie wpływu czynników patologii środowiskowej na stan zdrowia dzieci, choroby dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa, opracowanie programów wczesnego ujawnienia procesów niedostosowania społecznego w celu ostrzeżenia, opóźnienie rozwoju fizycznego, przewlekłe choroby u dzieci.

↑ Powrót do góry strony

*

Prof. Joshua Lawson
(SaskatchewanCanada)

Wykład: Publishing in scientific journals: The whys, hows, and special considerations
Publikacje w czasopismach naukowych. Jak to robić i dlaczego – rozważania na temat
 

Joshua Lawson.png

Joshua Lawson, PhD, MSc, Associate Professor, Department of Medicine Canadian Centre for Health and Safety in Agriculture, Saskatoon, Canada. His academic career: BSc Kinesiology, Simon Fraser University (1998), MSc Community Health and Epidemiology, University of Saskatchewan (2002), Ph.D. Public Health Sciences (Epidemiology), University of Alberta (2009). Areas of interest and research are: respiratory epidemiology, respiratory protection, asthma, physical activity and health status in community dwelling older adults.

↑ Powrót do góry strony


MODERATORZY I ZAPROSZENI GOŚCIE

 

*

Mgr Dominik Bralczyk 
(Warszawa, Polska)

Wykładowca - II dzień konferencji

Dominik Bralczyk 
(Warszawa, Polska)

Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego (Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ), doświadczenie zdobywał w naczelnych organach administracji publicznej (Kancelaria Sejmu) i wymiaru sprawiedliwości (Naczelny Sąd Administracyjny – Biuro Orzecznictwa) oraz w firmach sektora prywatnego (Agencja ABC Media, Wydawnictwo ISKRY). Autor publikacji, opinii i ekspertyz prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej i nieuczciwości naukowej od lat specjalizujący się w problematyce związanej ze szkolnictwem wyższym (w latach 2005 – 2010 asystent rektora i specjalista ds. prawnych Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP). Biegły sądowy z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, prezes Europejskiego Forum Prawa i Edukacji.

↑ Powrót do góry strony

*

Mgr Liwia Dudzińska 
(Sosnowiec, Polska)

Gość panelu - II dzień konferencji

Liwia Dudzińska.jpeg

Referent w Dziale Wydawnictw Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, prowadzi sekretariat redakcji czasopisma "Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine" wydawanego przez tenże Instytut oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej. Zajmuje się także korektą zgłaszanych artykułów i publikacji. Socjolog ze specjalizacją reklamy i komunikacji społecznej. Współautorka publikacji z obszaru socjologii medycyny i socjologii pracy. 

↑ Powrót do góry strony

 

*

Mgr Karina Erenkfeit

(Sosnowiec, Polska)

Gość panelu - II dzień konferencji

Karina Erenkfeit.jpeg

Sekretarz redakcji czasopisma "Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine" wydawanego przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej. Asystent naukowy, socjolog, p.o. kierownika Zakładu Czynników Społecznych i Metodologii w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Specjalista w zakresie ewaluacji projektów społecznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i European Society for Health and Meical Sociology. Autorka i współautorka 20 publikacji, głównie z obszaru socjologii medycyny.

↑ Powrót do góry strony

 

*

Dr Magdalena Golachowska - Poleszczuk
(Opole, Polska)

Moderator okrągłego stołu (panel dyskusyjny) I dzień konferencji 

Magdalena Golachowska Poleszczuk.jpeg

Prorektor ds. naukowo - dydaktycznych z Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Właściciel firmy Centrum Porad Żywieniowych i Promocji Zdrowia „NUTRIMA”. Doradca Żywieniowy w Instytucie Psychodietetyki, Centrum Medycznym CORAMED we Wrocławiu, NZOZ „Twój Lekarz” w Kobierzycach. Redaktor Zarządzający w wydawnictwie naukowym De Gruyter Open. Specjalista na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu i Katowicach.

↑ Powrót do góry strony

 

*

Mgr Mirosława Grabowska
(Dobrzeń Wielki, Polska)

Wykładowca - II dzień konferencji

Mirosława Grabowska.jpeg

Kierownik Szkolnego Multimedialnego Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, redaktor merytoryczny w wydawnictwach, wykładowca na studiach podyplomowych z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, Bibliotekarz Roku 2013 Województwa Opolskiego. Autorka licznych publikacji zwartych i artykułów zamieszczanych na łamach czasopism fachowych dotyczących rynku książki oraz działalności pedagogiczno – metodycznej bibliotekarzy. Redaktor językowa kwartalnika Puls Uczelni.

↑ Powrót do góry strony

 

*

Mgr Mikołaj Gryńko
(Grodno, Białoruś)

Gość panelu - II dzień konferencji

Mikołaj Gryńko.png

Mikołaj Gryńko urodzil się w Nowogródku na Białorusi. Wykształcenie wyższe w zakresie filologii i literatury białoruskiej oraz literatury polskiej zdobył na Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie i tam rozpoczął swoją karierę zawodową . W latach 2002-2012 pracował jako starszy wykładowca Katedry Literatury Białoruskiej, od lutego 2012 roku kieruje w Uczelni Biblioteką Naukową. Autor ponad 30 artykułów naukowych i metodologicznych oraz 8 publikacji książkowych. 

↑ Powrót do góry strony

 

*

Dr hab. Anna Grzywacz
(Szczecin, Polska)

Wykładowca - II dzień konferencji

Anna Grzywacz.jpeg

Biolog, diagnosta laboratoryjny, specjalista zdrowia publicznego, profesor nadzwyczajny . Stypendystka w Instytucie Genetyki Człowieka na Uniwersytecie Medycznym w Hamburgu. Certyfikowany asystent zarządzania jakością procedur laboratoryjnych i kontroli jakości. Kierownik Pracowni Genetyki Psychiatrycznej Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Vice przewodnicząca Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (sekcja genetyczna), Polskiego Towarzystwa Badań Nad Uzależnieniami. Główne tematy naukowe: genetyka uzależnień, depresji, zaburzeń lękowych, diagnostyka laboratoryjna. Publikacje: ponad 100 pozycji w języku polskim i angielskim. 

↑ Powrót do góry strony

 

*

Dr Tomasz Halski
(Opole, Polska)

Moderator okrągłego stołu (panel dyskusyjny) I dzień konferencji 

Dr Tomasz Halski
Rektor PMWSZ w Opolu
(Opole. Polska)

Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, kierownik Katedry Fizjoterapii w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. Autor około 40 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, recenzent czasopism krajowych, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego, laureat nagrody „Wysoki poziom” Wydawnictwa „Elamed”. Przewodniczący Rady Naukowej kwartalnika „Puls Uczelni”.

↑ Powrót do góry strony

*

Mgr Marcin Kapczyński
(Warszawa, Polska)

Wykładowca - II dzień konferencji

Marcin Kapczyński.jpeg

Psycholog. Ukończył studia na wydziale Filozofii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Zawodowo początkowo związany z biznesem i kosultingiem pracując dla McKinsey&Company, a następnie Frost&Sullivan, świadczył doradztwo i wsparcie klientom reprezentującym różne branże. Pracownik firmy Thomson Reuters. Na co dzień zajmuje się głównie: przybliżaniem arkan bibliometrii, prowadzeniem szkoleń, świadczeniem wsparcia, a także obsługą bieżących zapytań. Jako gość wielu wydarzeń i konferencji naukowych ma sposobność współuczestniczyć w procesach związanych z kształtowaniem się obrazu nauki polskiej, jak i doświadczać wielu wyzwań stojących przed środowiskiem. W roku 2012 ukończył Szkołę Trenerów „Trop” uzyskując dyplom trenera interpersonalnego. 

↑ Powrót do góry strony

 

*

Mgr Jadwiga Kotulska
(Opole, Polska)

Wykładowca - II dzień konferencji

Jadwiga Kotulska.jpeg

Kierownik Międzyinstytutowej Biblioteki Politologii, Filozofii i Socjologii UO w Opolu. Autorka publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, historii mówionej, wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu Opolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przewodnicząca Koła Bibliotek Naukowych SBP, stypendystka Programu Erasmus w roku 2013.

↑ Powrót do góry strony

Dr Dorota Ksiądzyna
(Wrocław, Polska)

Gość panelu wydawniczego - II dzień konferencji

Dorota Ksiądzyna.jpeg

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Absolwentka Studium Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego (trzysemestralne studia podyplomowe, kierunek - menedżer ochrony zdrowia) (2000-2002). Praktyka menedżerska z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej we Francji (XIV Uniwersytet w Paryżu). Członek komitetu organizacyjnego i wykładowca  podczas dwutygodniowego kursu w ramach Programu Erasmus poświęconego zastosowaniu symulacji w medycynie SIM CLIP w Mariborze (Słowenia). Stypendium. Beneficjentka Fundacji dr E. Niedźwirskiego i Programu Erasmus dla nauczycieli akademickich - wyjazdy dydaktyczne na uniwersytety medyczne w Szegedzie (Węgry), Debreczynie (Węgry), Kownie (Litwa) i Rydze (Łotwa). Autorka 100 publikacji naukowych. Członek uczelnianej Komisji Wydawnictw Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2002-2005. Członek (od 2001 roku), a następnie sekretarz redakcji (od 2009 roku) Gastroenterologii Polskiej. Recenzent renomowanych czasopism krajowych i zagranicznych: European Journal of Gastroenterology and Hepatology, Central European Journal of Medicine, Human and Experimental Toxicology, Journal of Clinical Pharmacology, Folia Histochemica et Cytobiologia, Medicina, Puls Uczelni.

↑ Powrót do góry strony

*

Dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw.

Prowadząca Konferencję

Dr hab. Donata Kurpas - Redaktor Naczelna kwartalnika Puls Uczelni
(Opole, Wrocław, Polska)

Adiunkt Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, profesor nadzwyczajny w Instytucie Kosmetologii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Autorka ponad 590 publikacji naukowych, recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Redaktor Naczelny kwartalnika "Family Medicine & Primary Care Review" (5 pkt MNiSW), recenzent czasopism zagranicznych i krajowych, stypendystka Komisji Fulbrighta, Fundacji SOROS, EURACT, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Funduszu im. E. Niedźwirskiego. Redaktor Naczelny kwartalnika Puls Uczelni. 

↑ Powrót do góry strony

 

*

Dr Akradiusz Liber
(Wrocław, Polska)

Moderator - II dzień konferencji

Arkadiusz Liber.jpeg

Pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Autor badań naukowych i licznych publikacji w zakresie teorii procesów informacyjnych, informatyki kwantowej, bioinformatyki, bezpieczeństwa informacji, w tym anonimizacji i ochrony prywatności. Od 1994 roku ekspert sądowy w zakresie informatyki, specjalista w dziedzinie kryminalistyki, w szczególności badania śladów o charakterze informacyjnym pozostawianych w miejscach popełnienia przestępstw. Popularyzator osiągnięć nauki wśród dzieci.

↑ Powrót do góry strony

 

Dr n. farm. Dominik M. Marciniak
(Wrocław, Polska)

Wykładowca - II dzień konferencji

Dominik M. Marciniak.jpeg

Pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Autor licznych prac naukowych w zakresie modelowania matematycznego procesu uwalniania substancji czynnych z półstałych postaci leków, stabilności produktów leczniczych oraz statystyki medycznej. Kierownik grantów uczelnianych, uczelniany audytor wewnętrznego systemu jakości. 

↑ Powrót do góry strony

 

*

Dr hab. Bożena Mroczek
(Szczecin, Polska)

Moderator - II dzień konferencji

Dr hab. Bożena Mroczek
(Szczecin, Polska)

Kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych w Medycynie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownik naukowy Zakładu Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Specjalistka w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego i zdrowia publicznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Autorka 159 prac naukowych, przewodnicząca Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

↑ Powrót do góry strony

Prof. dr hab. Wiesław Pilis
(Częstochowa, Polska)

Gość panelu wydawniczego - II dzień konferencji

Wiesław Pilis.jpeg

Pracownik naukowy Instytutu Kultury Fizycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz pracownik Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Od 1999 r. profesor zwyczajny z zakresu nauk o kulturze fizycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Trener klasy mistrzowskiej w podnoszeniu ciężarów. Współtwórca Instytutu Profilaktyki Zdrowotnej w Częstochowie.

W jego dorobku naukowym jest ponad 250 oryginalnych artykułów i doniesień naukowych oraz 4 pozycje zwarte z zakresu adaptacji organizmu do wysiłków fizycznych, wydolności fizycznej różnych grup sportowych, czy roli żywienia i diet w adaptacji organizmu do wysiłków fizycznych. Promotor kilkuset prac magisterskich i licencjackich, 7 rozpraw doktorskich, recenzent prac habilitacyjnych i na tytuł profesora. Organizator badań, m.in. w Zakładzie Fizjologii Stosowanej Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, w Katedrze i Klinice Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu w Odense w Danii.

Jego prace naukowe doczekały się licznych cytowań międzynarodowych. Brał udział w 57 konferencjach i kongresach naukowych w kraju i za granicą, w tym w The International Pre-Olympic Scientific Congress w Dallas. Za swoją działalność naukową był wielokrotnie odznaczany nagrodami, w tym  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

↑ Powrót do góry strony

 

*

Mgr Bożena Ratajczak-Olszewska
(Opole, Polska)

Moderator - II dzień konferencji

Bożena Ratajczak - Olszewska.jpeg

Dyrektor Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej Państwowej Medycznej Wyzszej Szkoły Zawodowej w Opolu, Pełnomocnik Rektora ds. systemu antyplagiatowego, wykładowca na studiach podyplomowych z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Autorka referatów konferencyjnych oraz publikacji w wydawnictwach zwartych i czasopismach naukowych z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa praktycznego, redaktor merytoryczny wydawnictw uczelnianych, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zastępca Redaktora Naczelnego kwartalnika Puls Uczelni.

↑ Powrót do góry strony

 

*

Mgr Ewa Rozkosz
(Wrocław, Polska)

Wykładowca - II dzień konferencji

Ewa Rozkosz.jpeg

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Na co dzień zajmuje się rejestracją dorobku piśmienniczego pracowników macierzystej uczelni (baza PUB oraz Polska Bibliografia Naukowa) oraz doradza w zakresie naukometrii i bibliometrii. Zwolenniczka cyfryzacji humanistyki i otwartego dostępu. Założycielka instytucjonalnego repozytorium oPUB. Współautorka polskiej wersji Open Journal Systems. Redaktorka bazy DOAJ. Współpracuje z redakcjami wielu czasopism naukowych. Naukowo zajmuje się naukometrią, uczeniem się kompetencji informacyjnych i praktykami informacyjnymi. Członkini Scientometrics Polish Research Group.

↑ Powrót do góry strony

 

*

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rudkowski

(Sosnowiec, Polska)

Gość panelu - II dzień konferencji

Prof. Rudkowski.jpeg

Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, profesor w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, profesor zwyczajny Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, wybitny naukowiec i specjalista w zakresie pediatrii. Członek Komisji Bioetycznej przy Rektorze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego, Redaktor Naczelny kwartalnika "Medycyna Środowiskowa". Członek wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, założyciel i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego. Autor ponad 300 publikacji w czasopismach naukowych, autor podręcznika chorób zakaźnych dzieci, współautor 6 innych podręczników, promotor 16 przewodów doktorskich, opiekun  4 przewodów habilitacyjnych i 3 przewodów na tytuł profesora. Organizator17 międzynarodowych konferencji naukowych na temat zdrowia środowiskowego dzieci. Laureat Orderu Uśmiechu.

↑ Powrót do góry strony

 

Mgr Inż. Bartosz Stefaniak
(Poznań, Polska)

Wykładowca - II dzień konferencji

bartosz_stefaniak_foto.jpeg

Absolwent informatyki i zarządzania Politechniki Poznańskiej, specjalizacja inżynieria oprogramowania (2006). Od 2006 roku prowadzi wraz z Michałem Chmielewskim firmę Bentus, zajmującą się rozwiązaniami technologicznymi dla czasopism naukowych, która opracowała między innymi najpopularniejszą polską platformę do zarządzania przepływem prac w czasopiśmie naukowym – Editorial System.

↑ Powrót do góry strony

 

*

Mgr Leszek Stypułkowski
(Warszawa, Polska)

Moderator - II dzień konferencji

mgr Leszek Stypułkowski - Warszawa Index Copernicus.jpeg

Przedstawiciel Index Copernicus w Grupie Sterującej projektu „Stworzenie Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on”. Współtwórca Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego, rozwiązania procesowego i informatycznego za pomocą którego MNiSW przeprowadziło ewaluację jednostek naukowych za lata 2009-2012. Inicjator i koordynator Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY – największej w Europie Centralnej imprezy promującej studia wyższe, uczestnik międzynarodowych projektów badawczych realizowanych przez Institute for Regulatory Innovation – Central European University w Budapeszcie, gdzie pełni funkcję Senior Researcher. 

↑ Powrót do góry strony

 

*

Mgr Zbigniew Szarejko
(Getynga, Niemcy)

Prelegent - II dzień konferencji

Zbigniew Szarejko.jpeg

Programista w niemieckiej firmie H+H Software GmbH w Getyndze, przedstawiciel firmy na rynku polskim. Współtwórca systemów software’owych instalowanych między innym w środowiskach bibliotecznych, w tym: NetMan - zarządzanie oprogramowaniem użytkowym w sieciach LAN i WAN, AdHoc - oprogramowanie służące do udostępniania nośników elektronicznych powiązanych z egzemplarzem obowiązkowym, HAN - zarządzanie dostępem do elektronicznych źródeł danych – e-journals, e-books, bazy danych online.

↑ Powrót do góry strony

 

*

Dr hab. Jakub Taradaj
(Katowice, Opole, Polska)

Moderator okrągłego stołu (panel dyskusyjny) - I dzień konfernecji

Dr hab. Jakub Taradaj
(Katowice, Opole, Polska)

Profesor Nadzwyczajny i Kierownik Katedry Podstaw Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach oraz Katedry Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Fizjoterapii AWF w Katowicach. Z-ca prezesa Polskiego Towarzystwa Limfologicznego. Członek Grupy Eksperckiej (Trustee) przy European Pressure Ulcer Advisory Panel. Fizjoterapeuta w Przychodni Limfologicznej Limf-Med. w Chorzowie. Odbyte staże naukowe i kliniczne: Klinika Limfologii w Bad Berleburg (Niemcy), Klinika Limfologii w Mainz (Niemcy), Instytut Karolinska w Sztokholmie (Szwecja), University of Colorado w Denver (USA). Współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej. Członek Rady Naukowej Pulsu Uczelni.

↑ Powrót do góry strony

 

Prof. dr hab. Jacek Wąsik
(Częstochowa, Polska)

Gość panelu wydawniczego - II dzień konferencji

jacek wasik.jpeg

Doktor habilitowanych nauk o kulturze fizycznej, profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii. Autor wielu indeksowanych prac z zakresu biomechaniki i fizyki sztuk walki, analizy ruchu i poprawy efektywności techniki uderzeń. Redaktor Naczelny Physical Activity Review. Recenzent czasopism zagranicznych i krajowych.

 

↑ Powrót do góry strony

 

 

 

 

 
Formularz zgłoszeniowy

Kontakt | tel. +48 77 44 23 528 | +48 77 44 23 511

e-mail:  | www.2mkpu.wsm.opole.pl

Dołącz do nas na Facebooku.png   wezmę udział w wydarzeniu.jpeg

powrót do strony głównej konferencji.jpeg


 

Licznik wizyt na stronie: 20403
Opublikował:    |  Data publikacji: 04-11-2014 07:39
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 30-04-2015 09:49

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera