Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Program Konferencji/ Conference program

powrót do strony głównej konferencji.jpeg

PROGRAM

7 maja 2015 / czwartek

Prowadząca: dr hab. Donata Kurpas, prof. PMWSZ w Opolu (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)

 1. Prof. Christos Lionis (School of Medicine, University of Crete, Grecja) 
  Publishing with Impact factor - a blessing or a curse. Experiences of the Editor - Publikowanie z Impact Factor – błogosławieństwo czy przekleństwo. Doświadczenia wydawcy (wykład w języku angielskim) PDFStreszczenie wykładu
 1. Prof. Dan Oren (Yale University, USA) 
  Scholarly Publishing for Success - Efektywne publikowanie naukowe (wykład w języku angielskim) PDFStreszczenie wykładu
 1. Dr Henryk Hollender (Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Polska) 
  From ideas to implementations. From ideas to citations. From ideas to textbooks. And the research publication - where is it? - Od pomysłów do wdrożeń. Od pomysłów do cytowań. Od pomysłów do podręczników akademickich. A gdzie jest publikacja naukowa? (wykład w języku angielskim) PDFStreszczenie wykładu
 1. Dr hab. Artur Jerzy Badyda (Redaktor Naczelny Challenges of Modern Technology, Warszawa, Polska) Why is it worth publishing in Polish journals with a short experience on the publishing market? - Dlaczego warto publikować w polskich czasopismach o krótkim doświadczeniu na rynku wydawniczym? (wykład w języku polskim) PDFStreszczenie wykładu.pdf
 1. Dr Jose Manuel Lopez-Abuin (EURIPA, Padron, Spain) 
  Building bridges between minds and nations - Budowanie mostów między umysłami i narodami (wykład w języku angielskim) PDFStreszczenie wykładu
 1. Dr Andrzej Szpakow (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)
  Epidemiologic research - the bad with the good - Badania epidemiologiczne - blaski i cienie (wykład w języku polskim) PDFStreszczenie wykładu
 1. Prof. Olga Fedorciv (Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Medyczny, Ukraina)
  The use of objective statistical  processing  for presenting the data in scientific publications - Zastosowanie obiektywnej analizy statystycznej w celu prezentacji danych w publikacjach naukowych (wykład w języku polskim) PDFStreszczenie wykładu.pdf
 1. Prof. Joshua Lawson (Canadian Centre for Health and Safety in Agriculture  (CCHSA) University of Saskatchewan, Kanada)
  Publishing in scientific journals: The whys, hows, and special considerations - Publikacje w czasopismach naukowych. Jak to robić i dlaczego – rozważania (wykład w języku angielskim) PDFStreszczenie wykładu

​Po przerwie okrągły stół – panel dyskusyjny

Moderatorzy:

 • dr Tomasz Halski (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)
 • dr n. med. Magdalena Golachowska-Poleszczuk (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)
 • dr hab. Jakub Taradaj, prof. PMWSZ w Opolu (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu,  Polska)

WAŻNE!! Uczestnicy konferencji otrzymają tłumaczenia streszczeń wykładów i prezentacji

8 maja 2015 / piątek

Dzień szkoleniowo-dyskusyjny/warsztaty

 1. Panel dla wydawców czasopism naukowych:
  Debata naukowa – Jak wydawać czasopisma z Impact Factor. Gość honorowy prof. Christos Lionis, prof. Joshua Lawson 

Moderatorzy:

 • dr hab. Jakub Taradaj, prof. PMWSZ w Opolu (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)
 • dr hab. Donata Kurpas, prof. PMWSZ w Opolu (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)
 • mgr Leszek Stypułkowski (Index Copernicus, Warszawa, Polska)

Zaproszeni goście:

 • Prof. Zbigniew Rudkowski (Redaktor Naczelny Medycyny Środowiskowej) wraz z zespołem (mgr Karina Erenkfeitmgr Liwia Dudzińska)
 • Prof. Witold Lukas (Redaktor Naczelny Problemów Medycyny Rodzinnej)
 • Prof. Marek Kucharzewski (Z-ca Redaktora Naczelnego Leczenia Ran)
 • Prof. Adam Zając (Redaktor Naczelny Journal of Human Kinetics) lub z-cy redaktora (prof. Grzegorz Juras, prof. Aleksandra Żebrowska)
 • Dr Andrzej Myśliwiec (Sekretarz Czasopisma Physiotherapy and Health Activity)
 • Prof. dr hab. Jacek Wąsik (Redaktor Naczelny Physical Activity Review) i prof. dr hab. Wiesław Pilis (Z-ca Redaktora Naczelnego Physical Activity Review)
 • Dr hab. Artur Badyda (Redaktor Naczelny Challenges of Modern Technology)
 • Dr Dorota Ksiądzyna (Sekretarz Gastroenterologii Polskiej)
 • Mgr Inż. Bartosz Stefaniak (Editorial System)
 1. Panel dla studentów, doktorantów oraz dla każdego kto jest zainteresowany tym jak pisać prace naukowe
  Warsztat

Moderatorzy:

 • dr Arkadiusz Liber (Politechnika Wrocławska, Polska)
 • dr Andrzej Szpakow (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)

Wykładowcy:

 • mgr Dominik Bralczyk (Europejskie Forum Prawa i Edukacji, Warszawa, Polska)
 • mgr Mirosława Grabowska (Zespół Szkół w Dobrzyniu Wielkim, Polska)
 • mgr Marcin Kapczyński (Thompson Reuters, Warszawa, Polska)
 • dr Dominik Marciniak (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska)
 1. Panel dla doktorantów, habilitantów przygotowujących dorobek naukowy do oceny
  Warsztat

Moderator:

 • dr hab n. med. Bożena Mroczek (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)
 • dr hab. Anna Grzywacz, prof PUM w Szczecinie (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)

Wykładowcy:

 • mgr Dominik Bralczyk (Europejskie Forum Prawa i Edukacji, Warszawa, Polska)
 • mgr Ewa Rozkosz (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, Polska)
 • mgr Marcin Kapczyński (Thompson Reuters, Warszawa, Polska)
 1. Panel biblioteczny:
  Debata branżowa – Zarządzanie informacją w środowisku naukowym i nie tylko

Pod patronatem Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu

Moderatorzy:

 • dr Henryk Hollender (Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Polska) 
 • mgr Jadwiga Kotulska (Uniwersytet Opolski, Polska)
 • mgr Bożena Ratajczak – Olszewska (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska)
 • Prelegent: dr Klementyna Karlińska-Batres (Monachium, Niemcy)
 • Gość: dr Andrzej Szpakow (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)

program do pobrania >> PDFProgram II Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni 7-8.05.2015.pdf

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt | tel. +48 77 44 23 528 | +48 77 44 23 511

e-mail: | | www.2mkpu.wsm.opole.pl

Dołącz do nas na Facebooku.png   wezmę udział w wydarzeniu.jpeg

powrót do strony głównej konferencji.jpeg

 

Licznik wizyt na stronie: 5465
Opublikował:    |  Data publikacji: 15-10-2014 13:13
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 29-04-2015 15:13

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera