Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Konkurs na stanowisko: Asystent w Inst. Fizjoterapii

Na podstawie art. 118 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa  w Opolu, Dyrektor Instytutu Fizjoterapii za zgodą Rektora ogłasza konkurs na stanowisko

Asystent w Instytucie Fizjoterapii

Osoby ubiegające się o stanowisko Asystenta w Instytucie Fizjoterapii powinny złożyć:

  • Zgłoszenie do konkursu adresowane do Dyrektora Instytutu.
  • Podanie do Rektora o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
  • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej (cv).
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  • Wykaz dorobku naukowego  
  • Kserokopie świadectw pracy
  • Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
  • Informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy    u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie   z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

 

Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów  należy przesłać w zamkniętych kopertach i ze wskazaniem stanowiska objętego konkursem, na adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, 45-060 Opole (Sekretariat Dyrektora Instytutu Fizjoterapii – p. 116)

Termin składania dokumentów upływa w dniu 22 września 2014 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia  25 września 2014 roku.        

O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawę do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

Dyrektor Instytutu Fizjoterapii
          Mgr Joanna Rajfur

 

Licznik wizyt na stronie: 1160
Opublikował: Kamila Wójt   |  Data publikacji: 15-09-2014 11:02
Modyfikował: Kamila Wójt   |  Data modyfikacji: 15-09-2014 11:02

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera