W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Podologia - unikatowe studia podyplomowe

Jesteś absolwentem/-ką

kosmetologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, innych kierunków medycznych i około-medycznych, biologii, promocji zdrowia, a może (z wykształceniem wyższym) prowadzisz działalność w zakresie usług kosmetycznych i SPA?
 

Zapraszamy Cię do podjęcia unikatowych w skali Opolszczyzny i rzadko spotykanych na uczelniach w Polsce         specjalistycznych studiów podyplomowych:

PODOLOGIA

Celem studiów jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami podologii. Studia pozwolą na zdobycie szerokiej  wiedzy z zakresu między innymi leczenia i profilaktyki chorób kończyn dolnych, refleksologii a także specjalistycznej pielęgnacji stóp.

Absolwent uzyska kompetencje związane z usuwaniem modzeli, nagniotków, zakładania klamer korygujących, rekonstrukcji uszkodzonej płytki paznokciowej, wykonywania zabiegów korekcyjnych związanych z wrastaniem płytki paznokciowej, drenażu limfatycznego i masażu kończyn dolnych.

Absolwent studiów podyplomowych podologia zdobędzie szeroką wiedzę w następujących dziedzinach:

Ortopedia, traumatologia i biomechanika kończyny dolnej
Anatomia, fizjologia i patofizjologia kończyny dolnej
Podologia
Podstawy mikrobiologii, mikologii i pobierania materiału do badań mikrobiologicznych
Flebologia
Dermatologia w podologii
Refleksologia i refleksoterapia
Masaż  klasyczny kończyn dolnych
Drenaż limfatyczny  kończyn dolnych
Podstawy diabetologii
Ortopedia, traumatologia i biomechanika kończyny dolnej
Podstawy farmakologii
Podstawy ortotyki
Chirurgia i leczenie chirurgiczne stopy

Adresaci:

absolwenci kosmetologii,
absolwenci fizjoterapii,
absolwenci kierunków studiów medycznych: pielęgniarki i położne,
absolwenci innych kierunków medycznych i około-medycznych,
absolwenci szkół wyższych I i II - go stopnia prowadzących działalność w zakresie usług kosmetycznych i SPA,
promotorzy zdrowia,
absolwenci biologii

Wymagania wstępne : Ukończone studia wyższe co najmniej licencjackie

Sylwetka absolwenta :

Kończąc studia podyplomowe absolwent będzie potrafił :

Pielęgnować stopę zdrową
Rozpoznawać zmiany patologiczne występujące na stopach
Udzielać pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnacji kończyn dolnych
Stosować właściwe zabiegi pielęgnacyjno -lecznicze w podologii
Stosować specjalistyczne preparaty w zakresie pielęgnacji k. dolnych

Nabyte umiejętności będą miały zastosowanie w pracy w:

Gabinetach podologicznych i kosmetycznych
Poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych
Ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej i SPA
Pracowniach zaopatrzenia ortopedycznego i ortotycznego
Gabinetach stopy cukrzycowej
Gabinetach refleksologii i refleksoterapii stóp

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2014

Czas realizacji zajęć: 2 semestry (210h):

I semestr – 135 godzin

II semestr – 75 godzin

Forma realizacji zajęć: zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne (ćwiczenia), prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, w pracowniach wyposażonych w nowoczesna aparaturę kosmetyczną i podologiczną.

Tryb: niestacjonarny ( zjazdy sobotnio-niedzielne)

Miejsce odbywania zajęć: PMWSZ w Opolu ul. Katowicka 68 45-060 Opole

Sposób zakończenia studiów: egzamin  końcowy składający się z części teoretycznej (ustnej) i praktycznej (samodzielne wykonanie zabiegu)

Kandydaci powinni złożyć w terminie do 13 września 2014 r. następujące dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (na ustalonym formularzu).
Życiorys.
3 aktualne fotografie legitymacyjne (35x45 mm).
Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (na ustalonym formularzu).
Jedna koperta z aktualnym adresem do korespondencji.

Dokumenty należy złożyć w nieopisanej teczce tekturowej, wiązanej

Plan rekrutacji na rok akademicki 2014/2015

Składanie dokumentów przez kandydatów - od 01.09.2014 r. do 13.09.2014 r. w PMWSZ w Opolu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w pokoju nr 3F
  • 1.09.2014 r. oraz  8.09.2014 r. w godzinach od 15.00 do 17.00 w pokoju 64

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej              -     15.09.2014 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji                     -    16.09.2014 r.
Wysyłanie kandydatom na studia decyzji dotyczącej wyniku rekrutacji
Termin składania odwołań do JM Rektora - do 01.10.2014 r.
Podstawą odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.
Wpisy na listę studentów - do 04.10.2014 r.

Licznik wizyt na stronie: 2809
Opublikował: Kamila Wójt   |  Data publikacji: 03-09-2014 14:32
Modyfikował: Kamila Wójt   |  Data modyfikacji: 03-09-2014 14:56

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera