Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Heart rate variability as an indicator Adaptation reserves cardiovascular system

Różnorodność rytmu serca jako wskaźnik rezerwy adaptacyjnej układu sercowo-naczyniowego

 

Autor

АKSАNА KОTAVА A,B,D,E,G,
VASILY SENKO C,D,E,G,
RUSLAN SHISHKO B,E,F

The Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno, Belarus

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

Streszczenie