Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Planowanie rodziny z elementami wych. seksualnego

Serdecznie zachęcamy do podjęcia studiów pokrywających się z bardzo aktualnym zapotrzebowaniem na specjalistów zwłaszcza pod kątem pracy w szkołach.

PLANOWANIE RODZINY Z ELEMENTAMI WYCHOWANIA SEKSUALNEGO

Rekrutacja do 5 września 2014 r.

Są jeszcze wolne miejsca!

CEL STUDIÓW: Przygotowanie do wykonywania zadań związanych z planowaniem rodziny z elementami wychowania seksualnego.

W ramach studiów słuchacz zdobędzie:

 • wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia kompleksowej edukacji dot. planowania rodziny;
 • wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki z elementami dydaktyki, niezbędne do opracowania programów edukacyjnych i scenariuszy spotkań dotyczących planowania rodziny i wychowania seksualnego;
 • wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie psychologii rozwojowej i psychologii rodziny, ukierunkowanej m.in. na relację między dzieckiem a rodzicami;
 • wiedzę i umiejętności z zakresu integralnego ujęcia ludzkiej płodności i osiągania dojrzałości psychoseksualnej ;
 • zapozna się ze skutecznymi metodami wspomagania ucznia w planowaniu rodziny w sferze procesów emocjonalno-motywacyjnych;
 • zostanie przygotowany do samodzielnego i dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym
  i zawodowym;
 • wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień prawnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawo rodzinne;

GRUPA DOCELOWA: nauczyciele, osoby zainteresowane tematyką planowania rodziny z elementami wychowania seksualnego, którzy chcą uzyskać kompetencje do prowadzenia zajęć w szkole w ramach szeroko rozumianego wychowania prorodzinnego, wychowania seksualnego człowieka. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym.

WYMAGANIA WSTĘPNE: ukończone studia wyższe co najmniej licencjackie.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Słuchacz po ukończeniu studiów uzyska świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kompetencje do prowadzenia zajęć  w szkole w ramach szeroko rozumianego wychowania prorodzinnego, wiedzy o życiu seksualnym człowieka.

LIMIT PRZYJĘĆ: 20 osób

FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne

FORMY KSZTAŁCENIA:

zajęcia teoretyczne (wykład, ćwiczenia)

MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: PMWSZ w Opolu

WYMOGI ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych PMWSZ w Opolu.

Kandydaci powinni złożyć w terminie do 5 września 2014 r. następujące dokumenty

 1. Życiorys
 2. Podanie o przyjęcie na studia (na ustalonym formularzu).
 3. Trzy aktualne fotografie legitymacyjne (35x45 mm).
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 5. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
 6. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (na ustalonym formularzu).
 7. Jedna koperta z aktualnym adresem do korespondencji.
 8. Orzeczenie lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do studiów.

Dokumenty należy złożyć w nieopisanej teczce tekturowej, wiązanej w dniach od 01.07.2014 r. do 05.09.2014 r. w następujących godzinach i miejscu:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 w pokoju nr 66
 • od poniedziałku do czwartku  w godzinach od 15.30 do 17.30 w pokoju nr 312

 

Serdecznie polecamy i zapraszamy!

 

Licznik wizyt na stronie: 1915
Opublikował: Kamila Wójt   |  Data publikacji: 29-07-2014 15:10
Modyfikował: Kamila Wójt   |  Data modyfikacji: 29-07-2014 15:37

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera