Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Edukator w opiece okołoporodowej - podyplomowo

Zapraszamy do podjęcia ciekawych i praktycznych pod względem zapotrzebowania na rynku pracy studiów podyplomowych:

EDUKATOR W OPIECE OKOŁOPORODOWEJ

Rekrutacja do 5 września 2014 r. 

Są jeszcze wolne miejsca!

Studia adresowane są do osób zainteresowanych opieką okołoporodową,  pracowników podmiotów leczniczych, nauczycieli akademickich, prelegentów szkół rodzenia i poradni laktacyjnych.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na przygotowanie do wykonywania zadań związanych z kompleksową edukacją w opiece okołoporodowej.

STUDENT W RAMACH STUDIÓW zdobędzie:

- wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia kompleksowej edukacji okołoporodowej;

- wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki z elementami dydaktyki, niezbędne do opracowania programów edukacyjnych i scenariuszy spotkań dotyczących opieki okołoporodowej;

- wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie psychologii okołoporodowej, ukierunkowanej przede wszystkim na relację między dzieckiem a rodzicami, zagadnieniami straty dziecka w okresie okołoporodowym oraz formami pomocy psychologicznej;

- wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień prawnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę prawną kobiet;

- wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań zawodowych w dziedzinie rehabilitacji ukierunkowanej na kobietę i dziecko.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Słuchacz po ukończeniu studiów uzyska świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kompetencje do realizacji zadań związanych z prowadzeniem edukacji w opiece okołoporodowej, szkołach rodzenia, szkołach matek i ojców oraz poradniach laktacyjnych.

Zajęcia będą prowadzone przez osoby z dużym doświadczeniem od wielu lat zajmujących się edukacją okołoporodową, zawodowo związanych z Uniwersytetem Opolskim, PMWSZ w Opolu.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Grupa docelowa: pracownicy podmiotów leczniczych, osoby zainteresowane tematyką opieki okołoporodowej, absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich.

Czas realizacji studiów :  2 SEMESTRY – 260 godzin dydaktycznych

I semestr – 140 godziny

II semestr – 120 godzin

Formy realizacji zajęć: zajęcia teoretyczne (wykład, ćwiczenia) i praktyczne (zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa)

Tryb studiów: niestacjonarny (zjazdy weekendowe)

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2014 r.

Wymagania wstępne: ukończone studia wyższe co najmniej licencjackie.

Limit przyjęć: 20 osób

Miejsce odbywania zajęć: PMWSZ w Opolu, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole oraz placówki opieki zdrowotnej

Sposób zaliczenia studiów: egzamin końcowy

Podczas studiów realizowane będą następujące moduły:

 • Promocja zdrowia
 • Zagadnienia prawne
 • Psychologia okołoporodowa
 • Pedagogika z elementami dydaktyki
 • Organizacja opieki okołoporodowej
 • Opieka nad dzieckiem
 • Opieka nad kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu
 • Opieka nad rodziną
 • Usprawnianie w położnictwie i neonatologii

REKRUTACJA TRWA DO 5 WRZEŚNIA 2014 r.!

Kandydaci powinni złożyć w terminie do 5 września 2014 r. następujące dokumenty

 1. Życiorys
 2. Podanie o przyjęcie na studia (na ustalonym formularzu).
 3. Trzy aktualne fotografie legitymacyjne (35x45 mm).
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 5. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
 6. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (na ustalonym formularzu).
 7. Jedna koperta z aktualnym adresem do korespondencji.
 8. Orzeczenie lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do studiów.

Dokumenty należy złożyć w nieopisanej teczce tekturowej, wiązanej w dniach od 01.07.2014 r. do 05.09.2014 r. w następujących godzinach i miejscu:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 w pokoju nr 66
 • od poniedziałku do czwartku  w godzinach od 15.30 do 17.30 w pokoju nr 312

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Licznik wizyt na stronie: 1624
Opublikował: Kamila Wójt   |  Data publikacji: 29-07-2014 14:51
Modyfikował: Kamila Wójt   |  Data modyfikacji: 29-07-2014 15:06

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera