Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Zastosowanie masażu leczniczego w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

The effectiveness of therapeutic massage in lumbar spine pain syndrome

 

PDF[2014.2.5] Zastosowanie masażu leczniczego w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa.pdf

Autor

IWONA WILK A,B,E,F 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

Streszczenie
Wstęp: Przewlekły ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa jest jedną z najczęstszych dolegliwości przedstawianych przez pacjentów lekarzowi pierwszego kontaktu. Objawami towarzyszącymi są ograniczenia ruchomości tułowia i niejednokrotnie zaburzenia funkcji nerwów obwodowych: mrowienie, drętwienie, przeczulica. Ból wzmaga napięcie mięśniowe, które wtórnie wywołuje zmęczenie i przeciążenie tkanek co potęguje dolegliwości bólowe. Wśród sposobów leczenia wyróżnia się metody zachowawcze i chirurgiczne. Operacja wymaga kontynuacji leczenia w formie rehabilitacji a fizjoterapia obejmuje różne rodzaje masażu, wybrane zabiegi fizykalne oraz specjalne ćwiczenia. 
Materiał i metody: Celem artykułu jest prezentacja sposobu opracowywania poszczególnych mięśni obręczy biodrowej i barkowej, kończyn dolnych i górnych oraz grzbietu stosując masaż klasyczny i tensegracyjny u pacjentki z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa. zabieg miał wyeliminować dolegliwości bólowe poprzez regulację napięcia mięśniowego i poprawienie ukrwienia danej okolicy ciała. Wykonano 8 masaży, każdy trwał 45 minut, z częstotliwością co trzeci dzień.
Wyniki: Po zastosowaniu terapii uzyskano zmniejszenie dolegliwości bólowych zlokalizowanych w obrębie obręczy biodrowej i barkowej oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz zniesienie postawy nawykowej. Dodatkowo pacjentka zaczęła uczęszczać na zajęcia „nordic walking”. 
Wnioski: Masaż jest jedną z form terapii, którą można stosować w zespołach bólowym kręgosłupa. Często stanowi jedyną terapię, jednak może być częścią kompleksowej, skojarzonej z innymi zabiegami terapii leczniczej. 
Słowa kluczowe: masaż klasyczny i tensegracyjny, dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa

 

Summary
Introduction:
 The chronic lumbar spine pain is one of the most common disorders reported by patients at family doctor’s visits. The symptoms associated with the problem usually include limited mobility of the trunk and the dysfunctions of peripheral nerves manifested by numbness, tingling and hyperesthesia. The pain potentiates the muscle tension which, secondarily, evokes general fatigue and the overexploitation of the tissues and, in consequence, the pain becomes even more intensive and unbearable. The treatment of the dysfunction differentiates two methods, namely, the conservative and the surgical one. The latter requires farther treatment in forms of the rehabilitation and physiotherapy which include various kinds of massage, selected physical procedures and physical exercises. 
Material and methods: The purpose of the study is to present some selected classical and therapeutic forms of massage of the back, arms and legs in women with the pain in the lower part of the spine. The procedures aim at the reduction of the symptoms through restoring the muscle tension and increasing the blood flow in the affected area. In the research eight 45-minute-long massage sessions were performed, each every three days. 
Results: After the therapy the decrease of pain in the shoulder girdle and lumbar spine area as well as the improvement in the patient’s posture were noticed. After the massage, when the pain was less disturbing the woman took up some exercises for seniors in the fitness centre and nordic walking.
Conclusions: The massage is one on the forms of therapy, which can be used in chronic lumbar spine pain. It is often the only possible form of therapy, but can also be a part of more complex physiotherapy combined with other therapeutic treatments. 
Keywords: classical and tensegrity massage, lumbar spine pain syndrome