Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Wolontariat

w1.jpeg

Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej - jest.

Wolontariat rozwijaj umiejętności zawodowe, może być dobrym sposobem na pokazanie pracodawcy, że nie jesteś kimś, kto musi być "prowadzony za rękę", że dasz sobie radę w trudnej sytuacji. Wolontariat pozwola nabyć umiejętności potrzebnych praktycznie w każdej pracy: cierpliwości, determinacji, efektywnej komunikacji czy zdolności myślenia szybko i skutecznie. Inicjowanie własnego rozwoju zawodowego może czasami otworzyć nieoczekiwane i spontaniczne możliwości zatrudnienia.

Świat możliwości stoi otworem!

http://wolontariat.org.pl/

http://wolontariat.ngo.pl/

http://www.e-wolontariat.pl/

http://www.projektor.org.pl

http://www.mammarzenie.org

http://www.hospicjumopolskie.pl/poszukiwani-wolontariusze.html

http://www.wolontariat.opole.pl/

http://schroniskowopolu.pl/wolontariat/

http://wolontariat.wroclaw.pl/

Poniżej linki do kilku ogranizacji, które zajmują się organizacją międzynarodowego wolontariatu w branży medycznej i nie tylko.

http://www.wolontariatzagranica.org/

http://www.eurodesk.pl/

http://www.projects-abroad.pl/

http://www.goabroad.com/

http://www.medicalteams.org/home

www.pah.org.pl

www.jedenswiat.org.pl

www.schuman.org.pl

www.unvolunteers.org

www.ecovolunteer.org

www.volunteer.org.nz

www.onlinevolunteering.org

Nie daj się oszukać - (informacja pochodzi ze strony http://www.eurodesk.pl/)

Przed wyjazdem koniecznie sprawdź sprawdzić organizację, do której wyjeżdżasz. Zdarza się, że pod przykrywką wolontariatu działają niebezpieczne sekty religijne, a niektóre organizacje są w Europie są na cenzurowanym. Pytaj o nie w Centrum Wolontariatu (www.wolontariat.org.pl) lub w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. O pomoc możesz zwrócić się też do Narodowych Agencji programu Erasmus lub Krajowych Biur Eurodesku. Pamiętaj: nie załatwiaj nic „na gębę”! Organizacja, w której pracujesz, musi z tobą podpisać umowę wolontariacką. Spytaj też czy zapewni ci:

- ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,
- szkolenie z zakresu twoich obowiązków,
- stały nadzór merytoryczny,
- wsparcie psychologiczne w razie kłopotów związanych z wykonywaną pracą.

Tak najczęściej wygląda oferta organizacji dla wolontariuszy w krajach skandynawskich, w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie wolontariat jest najbardziej rozwinięty. W innych krajach opieka nad wolontariuszem nie zawsze jest równie „profesjonalna”, dlatego brak któregoś powyższych elementów „pakietu dla wolontariusza” nie oznacza automatycznie, że organizacja jest niewiarygodna czy nieprzygotowana. Powinien jednak wzmóc Twoją czujność.

logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf