Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Konkurs na stanowisko: Instruktor w Instytucie Kosmetologii

Na podstawie art. 118 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn.zm.) Dyrektor Instytutu Kosmetologii za zgodą Rektora ogłasza konkurs na stanowisko

INSTRUKTORA 

w Pracowni Kosmetologii

Zgłoszenia do konkursu z wymaganą dokumentacją należy składać w dniach od 4 lipca do 30 lipca 2014 r. (adres poniżej)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • ukończone kursy i szkolenia z zakresu kosmetologii poświadczone certyfikatem (proszę nie składać certyfikatów poświadczających udział w pokazach)
 • co najmniej 3 lata praktycznego doświadczenia w zawodzie kosmetologa
 • przygotowanie w zakresie dydaktyki szkoły wyższej
 • doświadczenie pracy w szkole wyższej.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie do Jego Magnificencji Rektora PMWSZ w Opolu z akceptacją Dyrektora Instytutu Kosmetologii
 • życiorys– CV (prosimy o zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. nr 133, poz.833/”),
 • poświadczona kserokopia dyplomu/-ów ukończenia studiów
 • dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe
 • wykaz dorobku naukowego i zawodowego
 • zaświadczenie o przygotowaniu w zakresie dydaktyki szkoły wyższej
 • informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej
 • wykaz dorobku naukowego i zawodowego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o składanie swoich aplikacji w wyznaczonym terminie bezpośrednio w Sekretariacie Dyrektorów Instytutów Kosmetologii i Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu ul. Katowicka 68 pok. 116, 45-060 Opole.

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawę do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

Procedura i przebieg konkursu:

Dyrektor Instytutu Kosmetologii może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 1 sierpnia 2014 roku.

O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

W uzasadnionych przypadkach Uczelnia zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty bez podawania przyczyn.

 

 

Licznik wizyt na stronie: 3498
Opublikował: Kamila Wójt   |  Data publikacji: 04-07-2014 11:13
Modyfikował: Kamila Wójt   |  Data modyfikacji: 04-07-2014 11:27

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera