Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Wyniki ankiety dot. Targów pracy i edukacji

ankieta.jpeg

W miesiącu maju 2014r. wśród studentów III roku studiów stacjonarnych na kierunkach:

  • Fizjoterapia
  • Kosmetologia
  • Pielęgniarstwo
  • Położnictwo

przeprowadzono ankietę dotyczącą Targów pracy i edukacji organizowanych na terenie uczelni w dniu 26.03.2014r.

Poniżej przedstawiono pytania i rozkład odpowiedzi na poszczególnych kierunkach:

 

kierunki

fizjoterapia

kosmetologia

pielęgniarstwo

położnictwo

RAZEM

1

 Czy uczestniczyła Pani/ uczestniczył Pan w targach pracy?

 

tak

92

59

57

18

226

 

nie

4

15

8

3

30

2

Czy skorzystała Pani/skorzystał Pan z informacji jakie pojawi się podczas targów pracy?

 

tak

69

32

47

12

160

 

nie

27

29

18

8

82

3

Czy Pani/Pana zdaniem targi powinny być organizowane na Uczelni co roku?

 

tak

76

62

49

13

200

 

nie

6

2

8

5

21

 

nie umiem określić

12

9

8

3

32

4

Która z części targów bardziej się Pani/Panu podobała (proszę zakreślić)

 

część wykładowa

53

43

33

8

137

 

stoiska targowe

37

21

30

9

97

5

Czy uważa Pan/ Pani za potrzebne organizowanie targów na uczelni?

 

tak

72

62

51

12

197

 

nie

6

2

5

5

18

 

nie umiem określić

13

9

8

4

34

 

6

O co powinni zadbać organizatorzy aby pojawiało się w kolejnych edycjach targów (czego Pani/Panu zabrakło podczas tej edycji targów)

 

/ uwagi najczęściej zgłaszane przez studentów/

 

„więcej stoisk”

„więcej ofert pracy dla studentów po studiach”

„więcej informacji dot. możliwości zatrudnienia”

„można zaprosić kogoś kto zajmuje się coachingiem, kogoś kto poprowadzi szkolenia motywacyjne, zaproszenie pracowników”

„omówienie staży zawodowych i zagranicznych”

„organizacyjnie np. 2 dni”

„wszystko było dobrze”

„rozmowa z właścicielem firm odnośnie wymagań”

„omówienie kodeksu pracy”

„każdy powinien uczestniczyć w warsztatach odnośnie rozmowy kwalifikacyjnej, mowy ciała itp”

„więcej informacji odnośnie kosmetologii”

„mało reklamujących się firm które mogłyby naprowadzić  na potrzebne kursy, umiejętności itp.”

„za mało przerw”

„poczęstunek „

„więcej ofert pracy”

 Udział studentów z poszczególnych kierunków w ankiecie:

logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf