Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Cykl wydawniczy: Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny

okładka do Wybrane aspekty opieki.jpeg  Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny T. 1 / Pod red. Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej; Państwowa  Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. - Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, 2013 - 262 s.; il. kolor; 24 cm. - bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-935324-1-4, 978-83-7511-176-7

Spis treści:

Działania środków odurzających w okresie prenatalnym i rozwojowym; Zaburzenia odżywiania w ciąży-anoreksja i otyłość; Palenie tytoniu w ciąży-badania własne; Problem przemocy w rodzinie w praktyce położnej; Położnictwo u progu XXI wieku; Profilaktyka alergii-aktualne trendy; Rak gruczołu piersiowego; Ocena jakości życia i seksualności kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi; Rozszczep wargi i podniebienia oraz dalsze powikłania w rozwoju dziecka;  Świadomość kobiet na temat szkodliwości spożywania alkoholu w czasie ciąży; Szkoła rodzenia w przygotowaniu do porodu naturalnego; Psychologiczne następstwa przemocy wobec dziecka w rodzinie; Pielęgnowanie dziecka po leczeniu operacyjnym kifektomii lędźwiowej metodą Torode; Udział pielęgniarki w postępowaniu diagnostycznym i leczniczym u pacjenta z krwawieniem z nosa; Zastosowanie plazmaferezy w oddziale intensywnej terapii-zadania pielęgniarki; Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem onkologicznym poddanym zabiegowi resekcji i rekonstrukcji płatem wolnym w obrębie twarzoczaszki; Problemy pielęgnacyjne u pacjenta w zaawansowanym stadium stwardnienia rozsianego-opis przypadku; Wpływ edukcaji u osób w wieku podeszłym z cukrzycą typu 2 na subiektywną jakość życia-rola pielęgniarki; Rola pielęgniarki na stanowisku dyspozytora medycznego. Proces dysponowani, badania własne; Postępowanie terapeutyczne w osteoporozie; Grypa-problem ciągle istotny

 


Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny T.2.jpeg  Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny T. 2 / Pod red. Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej; Państwowa  Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. - Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, 2014 - 227 s.; il. kolor; 24 cm. - bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-935324-5-2, 978-83-7511-198-9

Spis treści:

Przemoc wobec dzieci; Zawód położnej – kierunki zmian i rozwoju; Świadomość pielęgniarek na temat samobadania piersi; Ograniczenie konsekwencji zdrowotnych używania alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży – wyzwaniem dla edukacji zdrowotnej; Ciąża u kobiety po przeszczepie narządu unaczynionego; Zakażenie wirusem HCV – implikacje dla kobiety ciężarnej i noworodka; Retinopatia wcześniaków jako jedno z powikłań wcześniactwa; Resuscytacja noworodka urodzonego o czasie i przedwcześnie – rola położnej; Poziom wiedzy o zakażeniu HPV, metodach diagnostyki i immunoprofilaktyki raka szyjki macicy w badaniach ankietowych kobiet i mężczyzn w Centrum Diagnostyki Ginekologiczno-Położniczej GMW w Opolu; Rola położnej/pielęgniarki w prowadzeniu terapii przeciwbólowej w okresie pooperacyjnym; Wyzwania w pielęgniarstwie wobec nowoczesnych metod diagnostyczno-leczniczych w onkologii – biopsja węzła wartowniczego; Bank mleka kobiecego – elementem zdrowego żywienia noworodków i dzieci przedwcześnie urodzonych; Wczesne wykrywanie wad słuchu noworodków i niemowląt; Rola i zadania pielęgniarki w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu wad wzroku u dzieci; Pielęgnowanie dziecka z mononukleozą zakaźną; Specyfika używania wybranych substancji psychoaktywnych w kontekście wiedzy studentów na temat epidemiologii, diagnostyki nadużywania i zagrożeń wynikających z picia alkoholu; Stres zawodowy pielęgniarek bloku operacyjnego – badania własne; Wiedza kobiet po 40. roku życia na temat raka piersi, rekonstrukcji piersi oraz rehabilitacji po mastektomii; Rola pielęgniarki w podnoszeniu jakości życia chorych ze stomią jelitową; Opieka nad dializowanym pacjentem w wieku podeszłym z dostępem naczyniowym; Postępowanie pielęgniarskie w przypadku agresywnych zachowań chorych z zaburzeniami psychicznymi; Problem nietrzymania moczu na przykładzie hospitalizowanych pacjentek w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu; 


okład. Wybrane asp. T.3.jpeg   Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny T. 3 / Pod red. Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej; Państwowa  Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. - Opole: Wydawnictwo Nowik, 2015 - 235 s.; il. kolor; 24 cm. - bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-935324-9-0, 978-83-62687-70-1

Spis treści:

Czy azoospermia oznacza niepłodność? Doświadczenia GMW Embrio w Opolu; Kobieta a HIV - problem nadal aktualny; Wybrane problemy zdrowotne kobiet w okresie menopauzalnym - postępowanie dietetyczne; Przeszczep macicy - obecny stan wiedzy; Ciąża bez alkoholu - lepszy start; Choroby cywilizacyjne i ich wpływ na ciążę i przebieg porodu; Czy można rodzić bez bólu? Rola położnej w łagodzeniu bólu porodowego w sali porodowej XXI wieku; Zastosowanie medycyny ortopedycznej wedgług Cyriax`a w diagnostyce zespołów bólowych kregosłupa w czasie ciąży; Poród o czasie a poród indukowany; Wpływ karmienia piersią na zapobieganie wystąpienia alergii u dzieci; Profilaktyka zdrowia - suplementacja witamin i składników mineralnych u dzieci; znaczenie dotyku i masażu w stymulacji rozwoju noworodka i niemowlęcia - rola położnej; Zaburzenia adaptacji pourodzeniowej u noworodka donoszonego. Rola położnej; Prawa pacjenta - badania własne; Przemoc w rodzinie - rola pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej w zakresie przeciwdziałania skutkom przemocy; Agresywne zachowania pacjentów wobec personelu medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem po operacji bariatrycznej metodą gastric-bypass; Pielęgnacja dostępów naczyniowych u pacjentów hemodializowanych; Podstawowe zagadnienia profilaktyki odrespiratorowego zapalenia płuc w świetle wybranych rekomendacji i zaleceń grup ekspertów; Bruksizm - charakterystyka schorzenia. Zadania pielęgniarki POZ w diagnostyce i leczeniu; Rola pielęgniarki w opiece nad dawca krwi; Analiza BMI elementem leczenia chorego na gruźlicę


Wybrane-aspekty---okładka-3D---B-2b.jpeg  Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny T. 4 / Pod red. Danuty Żurawickiej, Małgorzaty Zimnowody, Renaty Widziak; Państwowa  Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. - Opole: Studio Impreso Przemysław Biliczak, 2016 - 221 s.; il. kolor; 24 cm. - bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941154-2-5, 978-83-942106-8-7

Spis treści:


Zdrowie Polek. Zagrożenia zdrowia kobiet 50 plus; Wpływ alkoholu spożywanego przez przyszłych i obecnych rodziców na zdrowie kolejnych pokoleń; Zapobieganie wertykalnym zakażeniom HIV w świetle aktualnych wytycznych; 
Pogłębiona diagnostyka molekularna w zakażeniu onkogennymi typami HPV w praktyce; Wyzwania transplantologii – problemy związane z ciążą u biorczyń wybranych narządów; Zastosowanie koncepcji PNF w aktywności fizycznej kobiet w ciąży; Wrodzona niedoczynność tarczycy – kiedy podejrzewać i jak leczyć?; Opieka pielęgniarska nad noworodkiem z zakażeniem RSV; Wybrane stany patologiczne gruczołu piersiowego; Jakość życia chorych na raka piersi; Rak gruczołu piersiowego. Współczesne spojrzenie na diagnostykę i leczenie. Rola położnej w opiece nad kobietą po mastektomii; Zadania położnej podstawowej opieki zdrowotnej w opiece okołoporodowej w świetle obowiązujących przepisów; Źródła i skutki stresu w pracy zawodowej położnej; Rola pielęgniarza w opiece nad pacjentem ze schizofrenią oraz uzależnionym od środków psychoaktywnych; Rozpoznanie i leczenie uzależnienia od alkoholu; Dziecko z autyzmem w rodzinie; Zastosowanie opatrunków podciśnieniowych VAC u pacjenta krytycznie chorego – opis przypadku; Terapia daremna – cel i granice leczenia w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Zadania interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej w zakresie oceny i monitorowania bólu u pacjenta chorego na nowotwór; Wyznaczniki nowej jakości opieki nad chorym u kresu życia; Rola pielęgniarki w monitorowaniu kacheksji nowotworowej u pacjentów z chorobą nowotworową w opiece paliatywnej; Higiena snu u osób w podeszłym wieku – rola pielęgniarki; Problemy osób w podeszłym wieku w Polsce