Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Planowanie rodziny z elementami wychowania seksualnego

STUDIA PODYPLOMOWE
PLANOWANIE RODZINY Z ELEMENTAMI WYCHOWANIA SEKSUALNEGO

 

CEL STUDIÓW: Przygotowanie do wykonywania zadań związanych z planowaniem rodziny z elementami wychowania seksualnego.

W ramach studiów słuchacz zdobędzie:

  • wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia kompleksowej edukacji dot. planowania rodziny;
  • wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki z elementami dydaktyki, niezbędne do opracowania programów edukacyjnych i scenariuszy spotkań dotyczących planowania rodziny i wychowania seksualnego;
  • wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie psychologii rozwojowej i psychologii rodziny, ukierunkowanej m.in. na relację między dzieckiem a rodzicami;
  • wiedzę i umiejętności z zakresu integralnego ujęcia ludzkiej płodności i osiągania dojrzałości psychoseksualnej ;
  • zapozna się ze skutecznymi metodami wspomagania ucznia w planowaniu rodziny w sferze procesów emocjonalno-motywacyjnych;
  • zostanie przygotowany do samodzielnego i dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym
    i zawodowym;
  • wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień prawnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawo rodzinne;

GRUPA DOCELOWA: nauczyciele, osoby zainteresowane tematyką planowania rodziny z elementami wychowania seksualnego, którzy chcą uzyskać kompetencje do prowadzenia zajęć w szkole w ramach szeroko rozumianego wychowania prorodzinnego, wychowania seksualnego człowieka. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym.

WYMAGANIA WSTĘPNE: ukończone studia wyższe co najmniej licencjackie.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Słuchacz po ukończeniu studiów uzyska świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kompetencje do prowadzenia zajęć  w szkole w ramach szeroko rozumianego wychowania prorodzinnego, wiedzy o życiu seksualnym człowieka.

FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne

FORMY KSZTAŁCENIA:

zajęcia teoretyczne (wykład, ćwiczenia)

MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: PMWSZ w Opolu

WYMOGI ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych PMWSZ w Opolu.

 

 

 

 

Licznik wizyt na stronie: 3048
Opublikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data publikacji: 08-05-2014 15:17
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 08-05-2015 09:04

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera