W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora oraz raport z badania antyplagiatowego może mieć formę skanu lub oryginału

Wizyta delegacji ukraińskiej

Informacja dotycząca spotkania z delegacją ukraińską

w dniu 4 kwietnia 2014 roku w PMWSZ w Opolu

 

Ze strony polskiej w spotkaniu brały udział:

mgr Mariola Wojtal – dyrektor instytutu pielęgniarstwa

mgr Danuta Żurawicka - dyrektor instytutu położnictwa

mgr Teresa Niechwiadowicz-Czapka -  zastępca dyrektora instytutu pielęgniarstwa

mgr Małgorzata Zimnowoda -   zastępca dyrektora instytutu położnictwa.

Ze strony ukraińskiej:

Prof. dr hab. n. med. Konstanty Bugajewsky – zastępca dyrektora Koledżu Medycznego w Berisłaviu

Mgr Natalia Bugajewska – mgr, Kierownik Komisji Pielęgniarskiej ds. opieki nad chorymi.

 

Na spotkaniu wymieniono doświadczenia i informacje z zakresu kształcenia pielęgniarek
i położnych, w szczególności omówiono:

- plany studiów i programy kształcenia,

- kwalifikacje kadry naukowej i dydaktycznej,

- działalność naukową nauczycieli, studentów i instytutów,

- bazę naukową i dydaktyczną,

- szkolenie praktyczne w jednostkach ochrony zdrowia,

- fundusz stypendialny,

- działalność samorządu studenckiego.

Delegacja wizytowała i zapoznała się ze środkami dydaktycznymi, którymi dysponują pracownie umiejętności zawodowych w instytucie pielęgniarstwa i położnictwa.

 

Omówiono plany współpracy naszych uczelni w zakresie:

- wymiany studenckiej w ramach kształcenia praktycznego,

- udziału wykładowców i  studentów obu uczelni w projektach badawczych, naukowych,  konferencjach i świętach uczelnianych,

- wymiany nauczycieli akademickich w ramach prowadzenia zajęć dydaktycznych,

- wspólnej organizacji obozów letnich, imprez sportowych i kulturalnych.

Wizyta zakończyła się podpisaniem porozumienia o współpracy międzynarodowej między PMWSZ w Opolu a Koledżem Medycznym w Berisłaviu.

 

 

Sporządziła: mgr Mariola Wojtal

Licznik wizyt na stronie: 9753
Opublikował: Renata Widziak   |  Data publikacji: 24-04-2014 21:32
Modyfikował: Renata Widziak   |  Data modyfikacji: 24-04-2014 21:48

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera