Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Prezentacje Prelegentów - Opole, 04.04.2014

Prof. John Nezlek – College William and Mary, Williambsburg, Virginia, USA

Prof. John Nezlek 

PDF[1] Prof. John Nezlek (College of William& Mary, Williamsburg VA, USA) – Ukryte normy procesu recenzji: pewne niepisane wytyczne/ Implicit norms of the review process: Some unwritten guidelines

Dr med. Andrzej Szpakow, Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś.jpeg

Dr Andrzej Szpakow 

PDF[2] Dr Andrzej Szpakow (Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś) – Czy międzynarodowe projekty naukowo-badawcze zwiększają szanse na publikacje?/ Do international research projects increase a chance for publication?

Prof. dr hab. Aleksander Siwakow, Białoruska Akademia Medyczna Kształcenia Podyplomowego Lekarzy, Mińsk, Białoruś

Prof. Aleksander Siwakow 

Plik będzię udostępniony

Aleksander Szpakow, Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś

Aleksander Szpakow 

PDF[4] Aleksander Szpakow (Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś) – Prezentacja projektu badań studenckich zakończonych publikacją/ The example of a students’ research project finished with a publication

Dr des. Piotr Kocyba, Uniwersytet Techniczny, Chemnitz, Niemcy

Dr des. Piotr Kocyba 

PDF[5] Dr des. Piotr Kocyba (Technische Universität, Chemnitz, Niemcy) – Dyskurs naukowy i nienaukowy, czyli jak napisać tekst językiem naukowym/ A scientific and non-scientific discourse, how to write an article with an academic language

Dr hab. Bożena Mroczek, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska

Dr hab. Bożena Mroczek 

PDF[6] Dr hab. Bożena Mroczek (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska) – Najczęstsze błędy w publikacjach polsko i angielskojęzycznych/ The most common mistakes in Polish and English articles

Dr n. farm. Dominik Marciniak, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska

Dr Dominik M. Marciniak 

PDF[7] Dr Dominik M. Marciniak (Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska) – Analizy statystyczne w pracach naukowych – czego unikać, na co zwrócić uwagę/ Statistics in academic papers, what to avoid and what to focus on

Mgr Donata Ziółkowska, Wydawnictwo Termedia, Poznań, Polska

Mgr Donata Ziółkowska 

PDF[8] Mgr Donata Ziółkowska (Termedia, Poznań, Polska) – Międzynarodowe czasopisma z IF – jak aplikować artykuł z sukcesem/ International journals with IF – how to submit an article successfully

Mgr Małgorzata Krasowska, Polsko-Amerykańka Komisja Fulbrighta, Warszawa, Polska

Mgr Małgorzata Krasowska (Polish-U.S. Fulbright Commission, Warszawa, Polska) – Wszystko co robisz jest strategiczne/ All Your Work Is Strategic

Dr Arkadiusz Liber, Politechnika Wrocławska, Polska
(Wrocław, Polska)

Dr Arkadiusz Liber 

PDF[10] Dr Arkadiusz Liber (Politechnika Wrocławska, Polska) – Jak pisać pracę naukową, aby nie naruszyć praw autorskich/ How to write academic papers and respect the copyrights

Mgr Mirosława Grabowska, Zespól Szkół w Dobrzeniu Wielki, Polska

Mgr Mirosława Grabowska 

PDF[11] Mgr Mirosława Grabowska (Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, Polska) – „Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” czyli o kryteriach poprawności językowej publikacji naukowych/ The criteria of correctness in scientific publications

12 - Joanna Lewczuk.jpeg

Mgr Joanna Lewczuk 

PDF[12] Mgr Joanna Lewczuk (Elsevier Journals Publishing, Amsterdam, Holandia) – Publishing in the 21st Century. What’s changed: History and future of scholarly communication, Challenges and Perspectivess/ Publikowanie w XXI wieku. Co się zmieniło: historia i przyszłość komunikacji naukowej, wyzwania i perspektywy

Mgr Zbigniew Szarejko, H+H Software GmbH, Getynga, Niemcy

Mgr Zbigniew Szarejko 

PDF[13] Mgr Zbigniew Szarejko (H+H Software GmbH, Getynga, Niemcy) – Jak sprawnie zarządzać dostępem do elektronicznych źródeł informacji? /How to manage the access to electronic sources of information successfully?

Mgr Leszek Stypułkowski, Index Copernicus, Warszawa, Polska

Mgr Leszek Stypułkowski 

PDF[14] Mgr Leszek Stypułkowski (Index Copernicus, Warszawa, Polska) – Budowanie międzynarodowej pozycji czasopism naukowych/ Developing international recognition of a scholar journal

Dr n. med. Donata Kurpas, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska

Dr hab. Donata Kurpas 

PDF[15] Dr hab. Donata Kurpas (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole, Polska, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska) – Punktacja czasopism naukowych/ How scientific journals are pointed

Mgr Marzena Dziołak, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
mgr Bożena Ratajczak-Olszewska, Z-ca Redaktora Naczelnego
(Opole, Polska)

Mgr Marzena Dziołak 
mgr Bożena Ratajczak-Olszewska 

PDF[16] Mgr Marzena Dziołak (Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podlaska, Polska), mgr Bożena Ratajczak-Olszewska (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole, Polska) – Bibliometria – czyli jak nas „liczą” nie tylko w bibliotece/ Bibliometrics - how we are pointed not only in the library

Mgr Maria Szwed, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole, Polska Mgr Maria Szwed (Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole, Polska) – Jak skalkulować wydanie czasopisma naukowego?/ How to calculate the edition of a scientific journal?
Licznik wizyt na stronie: 4296
Opublikował:    |  Data publikacji: 08-04-2014 09:18
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 22-04-2014 12:23

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera