W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek - 06.12.2014r.

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu,  w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek organizuje na kurs specjalistyczny

Szczepienia ochronne

Termin rozpoczęcia kursu - 06.12. 2014r. godzina 8.00 sala nr 303

Do kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne mogą przystąpić pielęgniarki, które:

  • posiadają prawo wykonywania zawodu;
  • nie jest wymagany staż pracy w zawodzie!!!!

Czas trwania kursu specjalistycznego do 3 miesięcy.

  • Zajęcia teoretyczne w wymiarze 35 godzin dydaktycznych (3 dni) realizowane będą w salach wykładowych PMWSZ w Opolu.
  • Zajęcia praktyczne w wymiarze 45 godzin dydaktycznych (5 dni) realizowane będą w placówkach ochrony zdrowia.

Osoby zainteresowane kursem proszone są o dostarczenie w dniu 06.12.2014r. nw. dokumentów:

  • Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Formularz zgłoszenia uczestnictwa w kursie (osoby, które nie dostarczyły oryginału)
  • Karta kursu (osoby, które nie dostarczyły oryginału)
  • Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu na stanowisku pielęgniarki/położnej (osoby, które nie dostarczyły oryginału)
  • Potwierdzenie wpłaty w wysokości 100 zł na konto bankowe Uczelni; BANK MILLENNIUM  SA  nr 96 1160 2202 0000 0000 3638 4649

Terminy zajęć teoretycznych:
06.12.2014r. godzina 8.00 - 13.15 sala nr 303
13.12.2014r. godzina 9.00 - 18.00 sala nr 201
18.12.2014r. godzina 15.00 - 18.00 sala nr 301
20.12.2014r. godzina 9.00 - 18.00 sala nr 302

Realizacja zajęc praktycznych odbywa się zgodnie z harmonogramem podanym w dniu rozpoczęcia kursu. Zajecia w Poradni pulmonologicznej należy realizować od miesiąca stycznia 2015r.

Materiały dydaktyczne dostepne są w wersji elektronicznej pod adresem

W dniu 27.02.2015r. o godzinie 15.00 w sali wykładowej nr 301 odbędzie się egzamin kończacy kurs Szczepienia ochronne.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie wpisów wykładowców oraz opiekunów zajęć praktycznych w karcie kursu oraz uiszczenie opłaty zakurs. Uzupełnioną kartę kursu należy posiadać przy sobie w dniu egzaminu.

Po ukończeniu kursu pielęgniarka uzyska uprawnienia do wykonywania szczepień ochronnych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Odpłatność za kurs 100 zł

Kurs posiada akredytację Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
Liczba miejsc ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Formularz zgloszenia na kurs można przesłać pocztą elektroniczną na adres

 

Licznik wizyt na stronie: 9594
Opublikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data publikacji: 26-03-2014 17:36
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 30-01-2015 08:32

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera