Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia.

Tylko dobre
perspektywy! studiuj u nas

SKN przy Wydziale Położnictwa

STUDENCKIE KOŁO PRZY WYDZIALE POŁOŻNICTWA

„PROMYK”

Pomagają bezinteresownie, bo głęboko wierzą,
że miłość się mnoży, kiedy się nią dzielimy.
I że człowiek ma tyle z życia, ile potrafi innym dać
”.

                  

Trochę historii…

Studenckie Koło Naukowe przy Wydziale Położnictwa zostało założone
w II semestrze roku akademickiego 2003/2004. Po nawiązaniu współpracy
z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Opolu, w marcu 2004 roku zostało podpisane porozumienie w zakresie działalności wolontarystycznej prowadzonej na rzecz osób i rodzin objętych opieką Hospicjum Opolskiego. Członkowie Koła po wstępnym przeszkoleniu, objęli opieką podopiecznych z Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu. Wolontariusze poprzez swoją pracę zapewniają podopiecznym w ich domach pomoc w zakresie opieki, pielęgnacji i wsparcia. Z okazji " Mikołajek " i " Dnia Dziecka" studenci organizują zbiórkę zabawek, słodyczy, odzieży i środków do pielęgnacji niemowląt, które przekazują maluchom z Domu Matki i Dziecka w Grudzicach.

Od roku akademickiego 2015/2016 nasza organizacja studencka realizuje swoje cele i zadania pod nową nazwą Studenckiego Koła przy Wydziale Położnictwa „PROMYK”. Obecnie członkami Koła są studentki I i II roku Wydziału Położnictwa, studiów stacjonarnych. Zebrania członków koła odbywają się raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej.

 

 CELE SK przy Wydziale Położnictwa „PROMYK”

 • Propagowanie wiedzy z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii,
 • Współorganizowanie i czynne uczestnictwo w masowych imprezach środowiskowych
 • Integracja środowiska studentów Wydziału Położnictwa i młodzieży akademickiej
 • Współpraca z: Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, Szkołami Rodzenia na Opolszczyźnie, Domami Dziennego Pobytu w Opolu.
 • Wypracowanie modelu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystania jej umiejętności i zapału w pracach na rzecz uczelni i środowiska lokalnego.

  

ZADANIA KOŁA

 • Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Małopolskiej 20A;
 • Szkolenie - przygotowanie wolontariuszy do pełnego wykorzystania swoich umiejętności w pracy ochotniczej, zorganizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
 • Podpisanie umów o współpracy wolontarystycznej;
 • Nadzór i koordynacja pracy wolontariuszek;
 • Praca na rzecz Uczelni i środowiska lokalnego;
 • Praca na rzecz Domu Matki i Dziecka w Opolu – Grudzicach;
 • Troska o samotnych i cierpiących pozostających w swych domach rodzinnych,
 • Świadczenie pomocy niepełnosprawnym;
 • Organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym.

 

OPIEKUNOWIE

mgr Danuta Żurawicka

mgr Małgorzata Zimnowoda

 

ZARZĄD SK w roku akademickim  2015/2016

 

PRZEWODNICZĄCA: Patrycja Rataj

WICEPRZEWODNICZĄCA: Elżbieta Hrycaj

SEKRETARZ: Kinga Blachecka

 

AKTUALNE PROJEKTY…

 1. Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu

 

 1. Praca na rzecz Domu  Matki i Dziecka w Opolu – Grudzicach

- zbiórka zabawek, słodyczy i ubrań z okazji Mikołajek oraz Dnia Dziecka

 

 1. Współpraca z wybranymi opolskimi przedszkolami

zajęcia edukacyjne na temat:

- „Jem witaminy – więc rosnę!”

- „Wybrane elementy z udzielania pierwszej pomocy”

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA …

2015

III Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych PMWSZ w Opolu
(25 maja 2015) prezentowana praca: „Prokreacja wśród młodzieży – badania własne” Paulina Grot, Małgorzata Jurochnik

 

2013

I Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych PMWSZ w Opolu
(6 maja 2013) zajęcie II miejsca za pracę: „Jakość opieki nad noworodkiem po cięciu cesarskim a po porodzie fizjologicznym” Anna Gula

 

Publikacje:

 1. Autor: Beata Popken-Haładus, Danuta Żurawicka, Małgorzata Zimnowoda

Tytuł: Palenie tytoniu w ciąży- badania własne

PUBLIKACJA: Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.1.red. M. Wojtal, D. Żurawicka

 1. Autor: Alicja Zimnowoda
 2.  

PUBLIKACJA: Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.1. red. M. Wojtal, D. Żurawicka

 

2012

IV Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych PMWSZ w Opolu
(15 maja 2012) prezentowana praca badawcza na temat: „Proszę nie puszczaj mojego zdrowia z dymem” i została nagrodzona. Beata Popken-Haładus

 

Publikacja w Pulsie Uczelni:

 1. Wiedza kobiet w wieku prokreacyjnym dotycząca alkoholowego zespołu płodowego FAS /Alicja Zimnowoda // Puls Uczelni. - 2012, Vol.6, No 2, s. 4-10

 

2011

III Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych PMWSZ w Opolu
(13 maja 2011) prezentowane prace:

- „Życzenia związane z metodą rozwiązania ciąży, czyli czy kobieta ma prawo decydować, kiedy i jak chce urodzić swoje dziecko? Sprawa „cięcia cesarskiego na życzenie”. Opinia pacjentek.” Alicja Swędrak, Katarzyna Swędrak,
Anna Rzepa

 

- „Wizerunek położnej – badania własne”  Paula Boba, Sabina Jończyk,
Żaneta Kołodziej

 

2010

II Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych PMWSZ w Opolu
(18 marca 2010) prezentowana praca: „Nieoczekiwane stany w okresie okołoporodowym – dystocja barkowa.” Sabina Jończyk, Żaneta Kołodziej, Alina Krawczyk, Karolina Kozak, Magdalena Polańska, Justyna Zielińska

 

2009

I Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych PMWSZ w Opolu 
(15 maja 2009) wyróżnienie za pracę: Ciąża bliźniacza i jej następstwa. Monika Haimann, Beata Lechowicz, Monika Respondek, Małgorzata Rzepka

 

           

Data publikacji: 26-07-2011 09:22

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera