Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

SKN przy Wydziale Położnictwa

STUDENCKIE KOŁO PRZY WYDZIALE POŁOŻNICTWA

„PROMYK”

Pomagają bezinteresownie, bo głęboko wierzą,
że miłość się mnoży, kiedy się nią dzielimy.
I że człowiek ma tyle z życia, ile potrafi innym dać
”.

                  

Trochę historii…

Studenckie Koło Naukowe przy Wydziale Położnictwa zostało założone
w II semestrze roku akademickiego 2003/2004. Po nawiązaniu współpracy
z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Opolu, w marcu 2004 roku zostało podpisane porozumienie w zakresie działalności wolontarystycznej prowadzonej na rzecz osób i rodzin objętych opieką Hospicjum Opolskiego. Członkowie Koła po wstępnym przeszkoleniu, objęli opieką podopiecznych z Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu. Wolontariusze poprzez swoją pracę zapewniają podopiecznym w ich domach pomoc w zakresie opieki, pielęgnacji i wsparcia. Z okazji " Mikołajek " i " Dnia Dziecka" studenci organizują zbiórkę zabawek, słodyczy, odzieży i środków do pielęgnacji niemowląt, które przekazują maluchom z Domu Matki i Dziecka w Grudzicach.

Od roku akademickiego 2015/2016 nasza organizacja studencka realizuje swoje cele i zadania pod nową nazwą Studenckiego Koła przy Wydziale Położnictwa „PROMYK”. Obecnie członkami Koła są studentki I i II roku Wydziału Położnictwa, studiów stacjonarnych. Zebrania członków koła odbywają się raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej.

 

 CELE SK przy Wydziale Położnictwa „PROMYK”

 • Propagowanie wiedzy z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii,
 • Współorganizowanie i czynne uczestnictwo w masowych imprezach środowiskowych
 • Integracja środowiska studentów Wydziału Położnictwa i młodzieży akademickiej
 • Współpraca z: Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, Szkołami Rodzenia na Opolszczyźnie, Domami Dziennego Pobytu w Opolu.
 • Wypracowanie modelu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystania jej umiejętności i zapału w pracach na rzecz uczelni i środowiska lokalnego.

  

ZADANIA KOŁA

 • Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Małopolskiej 20A;
 • Szkolenie - przygotowanie wolontariuszy do pełnego wykorzystania swoich umiejętności w pracy ochotniczej, zorganizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
 • Podpisanie umów o współpracy wolontarystycznej;
 • Nadzór i koordynacja pracy wolontariuszek;
 • Praca na rzecz Uczelni i środowiska lokalnego;
 • Praca na rzecz Domu Matki i Dziecka w Opolu – Grudzicach;
 • Troska o samotnych i cierpiących pozostających w swych domach rodzinnych,
 • Świadczenie pomocy niepełnosprawnym;
 • Organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym.

 

OPIEKUNOWIE

mgr Danuta Żurawicka

mgr Małgorzata Zimnowoda

 

ZARZĄD SK w roku akademickim  2015/2016

 

PRZEWODNICZĄCA: Patrycja Rataj

WICEPRZEWODNICZĄCA: Elżbieta Hrycaj

SEKRETARZ: Kinga Blachecka

 

AKTUALNE PROJEKTY…

 1. Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu

 

 1. Praca na rzecz Domu  Matki i Dziecka w Opolu – Grudzicach

- zbiórka zabawek, słodyczy i ubrań z okazji Mikołajek oraz Dnia Dziecka

 

 1. Współpraca z wybranymi opolskimi przedszkolami

zajęcia edukacyjne na temat:

- „Jem witaminy – więc rosnę!”

- „Wybrane elementy z udzielania pierwszej pomocy”

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA …

2015

III Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych PMWSZ w Opolu
(25 maja 2015) prezentowana praca: „Prokreacja wśród młodzieży – badania własne” Paulina Grot, Małgorzata Jurochnik

 

2013

I Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych PMWSZ w Opolu
(6 maja 2013) zajęcie II miejsca za pracę: „Jakość opieki nad noworodkiem po cięciu cesarskim a po porodzie fizjologicznym” Anna Gula

 

Publikacje:

 1. Autor: Beata Popken-Haładus, Danuta Żurawicka, Małgorzata Zimnowoda

Tytuł: Palenie tytoniu w ciąży- badania własne

PUBLIKACJA: Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.1.red. M. Wojtal, D. Żurawicka

 1. Autor: Alicja Zimnowoda
 2.  

PUBLIKACJA: Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.1. red. M. Wojtal, D. Żurawicka

 

2012

IV Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych PMWSZ w Opolu
(15 maja 2012) prezentowana praca badawcza na temat: „Proszę nie puszczaj mojego zdrowia z dymem” i została nagrodzona. Beata Popken-Haładus

 

Publikacja w Pulsie Uczelni:

 1. Wiedza kobiet w wieku prokreacyjnym dotycząca alkoholowego zespołu płodowego FAS /Alicja Zimnowoda // Puls Uczelni. - 2012, Vol.6, No 2, s. 4-10

 

2011

III Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych PMWSZ w Opolu
(13 maja 2011) prezentowane prace:

- „Życzenia związane z metodą rozwiązania ciąży, czyli czy kobieta ma prawo decydować, kiedy i jak chce urodzić swoje dziecko? Sprawa „cięcia cesarskiego na życzenie”. Opinia pacjentek.” Alicja Swędrak, Katarzyna Swędrak,
Anna Rzepa

 

- „Wizerunek położnej – badania własne”  Paula Boba, Sabina Jończyk,
Żaneta Kołodziej

 

2010

II Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych PMWSZ w Opolu
(18 marca 2010) prezentowana praca: „Nieoczekiwane stany w okresie okołoporodowym – dystocja barkowa.” Sabina Jończyk, Żaneta Kołodziej, Alina Krawczyk, Karolina Kozak, Magdalena Polańska, Justyna Zielińska

 

2009

I Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych PMWSZ w Opolu 
(15 maja 2009) wyróżnienie za pracę: Ciąża bliźniacza i jej następstwa. Monika Haimann, Beata Lechowicz, Monika Respondek, Małgorzata Rzepka

 

           

Licznik wizyt na stronie: 17474
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 26-07-2011 09:22
Modyfikował: Pracownik Netkoncept.com   |  Data modyfikacji: 11-05-2017 18:16

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera