W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora oraz raport z badania antyplagiatowego może mieć formę skanu lub oryginału

Klaster Senioralny - podpisanie umowy

Podpisanie porozumienia o współpracy w ramach Regionalnego Opolskiego Klastra Senioralnego

10 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego miało miejsce doniosłe wydarzenie: podpisanie kilkustronnej umowy w ramach utworzenia ROKS - Regionalnego Opolskiego Klastra Senioralnego.

Partnerami powołującymi Klaster są: PMWSZ w Opolubit Polska Sp. z o.o., Caritas Diecezji Opolskiej, CTC Polska Sp. z o.o., Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Kup-Pokój, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Klastrowi patronują Marszałek Województwa Opolskiego i Wojewoda Opolski, którzy to wejdą również w skład Rady. Dobór Partnerów powołujących Klaster jest nieprzypadkowy. Są to podmioty od dłuższego czasu aktywne w obszarze „polityki senioralnej”, specjalizujące się w różnych jej zakresach czy usługach, takich jak medycyna geriatryczna, opieka pielęgnacyjna i rehabilitacja osób starszych, edukacja kadr medyczno-opiekuńczych, doradztwo projektowe i biznesowe, szkolenia i konsulting, animacja kulturalno-społeczna. 

Zadaniem Klastra jest, między innymi, wypracowanie innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu kompleksowej oferty usług zdrowotnych, opiekuńczych i osobistych dla osób starszych – zarówno mieszkańców województwa opolskiego, jak i osób przyjezdnych.

Powołanie Klastra jest pierwszym krokiem na drodze do integracji działań w obszarze polityki senioralnej na poziomie regionu, poprzez włączenie w dalszej perspektywie w jego skład możliwie szerokiego spektrum podmiotów działających w obszarze polityki senioralnej i usług na rzecz osób starszych. Inicjatywa ta wpisuje się w  założenia „pakietu seniorskiego” Opolskiej Specjalnej Strefy Demograficznej i będzie ważnym narzędziem realizacji niektórych jej zadań. 

Wszyscy współtwórcy Klastra mają nadzieję, że jego powołanie będzie korzystnym impulsem do stworzenia z województwa opolskiego miejsca „przyjaznego seniorom”, oferującego godne warunki życia, opieki  i przedłużonej aktywności.

Podpisanie umowy Klaster 006.jpeg   Podpisanie umowy Klaster 005.jpeg   Podpisanie umowy Klaster 004.jpeg   Podpisanie umowy Klaster 011.jpeg   Podpisanie umowy Klaster 016.jpeg   Podpisanie umowy Klaster 022.jpeg   Podpisanie umowy Klaster 026.jpeg   Podpisanie umowy Klaster 010.jpeg  

 

Licznik wizyt na stronie: 3827
Opublikował: Kamila Wójt   |  Data publikacji: 12-03-2014 11:22
Modyfikował: Kamila Wójt   |  Data modyfikacji: 12-03-2014 16:57

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera