Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Konkurs na stanowisko: Kwestor PMWSZ w Opolu

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu zatrudni pracownika  na stanowisku

               KWESTORA  (głównego księgowego)

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • min. 8 lat pracy w tym minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych związanych z obsługą finansowo-księgową,
 • biegła znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o szkolnictwie wyższym, o zamówieniach publicznych, o ubezpieczeniach społecznych, ustaw podatkowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe.

 

Wymagania pożądane:

 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • rzetelność, uczciwość i samodzielność
 • umiejętność zarządzania personelem,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • odporność na stres, zdolności analityczne, duża samodzielność, uczciwość i odpowiedzialność,
 • dodatkowym atutem będzie: certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doświadczenie w pracy w służbach finansowo-księgowych szkoły wyższej

 

Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 • życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz .U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dyplomu,
 • kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o  niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe

Kompletne aplikacje należy składać w Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68 w Rektoracie z dopiskiem: Dotyczy Konkursu na stanowisko Kwestora (głównego księgowego) w terminie do dnia  28 marca 2014 r. Decyduje data faktycznego wpływu do siedziby uczelni.

Licznik wizyt na stronie: 5003
Opublikował: Kamila Wójt   |  Data publikacji: 12-03-2014 10:50
Modyfikował: Kamila Wójt   |  Data modyfikacji: 18-03-2014 08:48

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera