Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Ankieta absolwentów 2012/2013 - ETAP 1

W roku akademickim 2012/2013 w ankiecie wstępnej dotyczącej badania losów zawodowych absolwentów wzięło udział  87% absolwentów kończących naukę w uczelni w roku akademickim 2012/2013.

Udział studentów z poszczególnych kierunków w ankiecie:

Kobiety stanowiły 93% wszystkich ankietowanych, mężczyźni stanowili 7%:

Obszar zamieszkania absolwentów:

Rodzaj szkoły śrdeniej jaką ukończyli absolwenci:

Plany absolwentów po ukończeniu studiów w PMWSZ w Opolu:

Z jakim województwem związane są dalsze plany zawodowe absolwentów:

 

Rozkład odpowiedzi do pytania dotyczącego zainteresowania formami doskonalenia zawodowego wygląda następująco:

Czy mając jeszcze raz możliwość wybrania uczelni absolwent PMWSZ w Opolu wybrał by naszą Uczelnie ponownie:

logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf