Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Ankieta absolwentów 2011/2012 - ETAP 2

W roku 2013 w okresie od 01.10.2013 do 31.12.2013  przeprowadzono ankietę monitorowania losów zawodowych studentów, którzy w roku 2011/2012 ukończyli studia. Ankieta została przeprowadzona online.

Procentowy udział osób w ankiecie online dot. monitorowania losów zawodowych absolwentów PMWSZ w Opolu uwzględniający absolwentów 2011/2012 na poszczególnych kierunkach i trybach studiów wygląda następująco:

W tym:

 

Na pytanie o ocenę bazy i warunków studiowania, rozkład odpowiedzi przedstawia się następująco:

Poziom przygotowania merytorycznego kadry dydaktycznej został oceniony następująco:

Na pytanie o stopień swojego przygotowania do realizacji obowiązków zawodowych  rozkład odpowiedzi wyglądał następująco:

Na pytanie o sposób w jaki należy zmodyfikować program studiów, aby absolwenci lepiej spełniali oczekiwania pracodawców można było zaznaczyć mak. 3 odpowiedzi. Do najczęściej zaznaczanych należały:

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 90% absolwentów odpowiedziało: tak na pytanie czy jest zadowolone z wyboru kierunku studiów i uczelni, na której były podjęte te studia, tylko  2,5% osób udzieliły odpowiedzi: nie i 7,5% osób stwierdziło że: nie potrafi ocenić.

Odpowiedzi na powyższe pytanie przekładają się w odpowiedzi na pytanie czy w związku z tym poleciłby PMWSZ innym osobą:

Pytanie kolejne skierowane do absolwentów dawało możliwość wskazania max 2 odpowiedzi i brzmiało: „Co wg Pana/Pani jest najważniejsze na drodze do osiągnięcia sukcesów zawodowych":

Do najczęściej wybieranych uczelni gdzie absolwenci PMWSZ w Opolu podejmują studia II stopnia należą:

gdzie:

WSZiA oznacza Wyższą Szkołę Zarzadzania i Administracji w Opolu

UM oznacza Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

ŚUM oznacza Śląski Uniwersytet Medyczny

PO oznacza Politechnika Opolska

AWF oznacza Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Poniżej zaprezentowano informacje dot. zatrudnienia


Jak długo po ukończeniu studiów poszukiwane jest zatrudnienie:

W przypadku zatrudnienia umowa ma formę:

Miejsce podejmowania zatrudnienia:

Jakie czynniki decydowały/ mogą decydować o przyjęciu do pracy:

Rozkład odpowiedzi do pytania dotyczącego zainteresowania formami doskonalenia zawodowego wygląda następującodo:

logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf