Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

SKN Angielski w Pielęgniarstwie

Opiekun naukowy SKN - mgr Ewa Orawczak

 
ZARZĄD SKN w roku akademickim 2011/2012:
 
Przewodniczący
- Mariola Barczyk
Wiceprzewodniczący-Anna Jaromin
Sekretarz-Paulina Ćwiertnia 
Zadeklarowana liczba członków- 27 studentów I roku Instytutu Pielęgniarstwa


Koło „Angielski w Pielęgniarstwie”

zaprasza studentów pielęgniarstwa i położnictwa na spotkania, które:
- pomagają przełamać barierę językową w trakcie rozmowy z pacjentem i pracownikiem medycznym
- pogłębiają słownictwo medyczne i pielęgniarskie - przybliżają znajomość pracy w szpitalach anglojęzycznych
- uczą przekazywania raportów pielęgniarskich w szpitalach
-- przybliżają znajomość skrótów stosowanych w pielęgniarstwie
- zapoznają z wymową angielską i amerykańską pomagają zrozumieć żargon zawodowy.

Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu. Ogłoszenie o miejscu i godzinie spotkania - na tablicy ogloszeń przy portierni PMWSZ w Opolu.


Zapraszam Opiekun SKN

S u k c e s !!

W dniu 18 marca 2010 odbyła się w PMWSZ w Opolu II  Uczelniana Konferencja SKN.  W trzech sesjach wygłoszonych zostało 13 referatów. Dużym sukcesem mogą pochwalić się członkinie SKN „Angielski w pielęgniarstwie”, których referaty zostały nagrodzone:

Magdalena Chęć  - zajęła II miejsce, wygłaszając pracę  pt. „Cząstkowy raport pielęgniarski”.
                                                                                       
Praca zawierała przykłady raportów pielęgniarskich przekazywanych w różnych formach.
Np: Informacja o kondycji opatrunku i wypisie pacjenta ze szpitala, zawiera pełną informację, mimo  zdań ułożonych w sposób niepełny:
  “Rt  arm  dressing clean, dry. If no pain,  discharge am.”  

Pełne zdanie powinno brzmieć: The dressing applied on patient’s right arm is  dry and clean. If he is free from pain, he will be discharged from hospital  am”.

koło 244.jpeg Na zdjęciu: Prorektor PMWSZ w Opolu dr hab.n.med. Roman Kurzbauer wręcza Magdalenie Chęć Dypolm II nagrodę:.

Anna Zwierzyńska - zajęła III miejsce za referat pt. " Skróty medyczne w pielęgniarstwie"

Praca zawierała informacje na temat stosowania skrótów medycznych w szpitalach anglojęzycznych oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 190 pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach opolskich na temat potrzeby i znajomości stosowania skrótów w ustnym  przekazywaniu informacji o pacjentach oraz ich wykorzystania w dokumentacji pielęgniarskiej.

 

  BR- Bed Rest – /pacjent/ obłożnie chory
PRN – w razie potrzeby /skrót międzynarodowy/
SOB- Short Of Breath- objaw duszności
NC – Nasal Cannula- cewnik nosowy
KVO- Keep Vein Open – utrzymanie przepływu płynu infuzyjnego                         /skrót międzynarodowy/
A/O– alert & oriented – / pacjent/ świadomy i zorientowany
NPO – Nothing Per Mouth- diatea ścisła
ROM– Range Of Morion – zakres ruchów /skrót międzynarodowy/
BID, TID, QID, QD, Q1h- co 2 godziny, co 3 godziny, co 4 godziny, co godzinę  /skróty międzynarodowe/
ASAP – As Soon As Possible – tak szybko jak to jest możliwe


Na zdjęciu: Anna Zwierzyńska w trakcie prezentacji.

Licznik wizyt na stronie: 41106
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 26-07-2011 09:03

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera