Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

SKN Biomechaniki Klinicznej

Opiekun naukowy SKN  - dr Tomasz Halski

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I POZANAUKOWA

Główne zadania:     

organizowanie spotkań, przeprowadzanie badań, tworzenie bazy danych, statystyk, przygotowywanie artykułów i referatów na konferencje naukowe oraz reprezentowanie koła na zjazdach, konferencjach czy festiwalach nauki.

                 
1. Pierwszą ważną pracą było badanie wzorca ruchowego za pomocą EMG. Zostało ono przeprowadzone na grupie 46 studentów naszej Szkoły, u których sprawdzano wzorzec prostowania uda w stawie biodrowym w trzech pozycjach.

Wyniki były bardzo zróżnicowane i tylko u około połowy osób wzorzec był taki sam jak klasyczny wzorzec zaproponowany przez K. Lewitta.

W eksperymencie wykorzystywaliśmy elektromiograf powierzchniowy [4]. Wyniki naszej pracy przedstawiliśmy na VI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki pt: „Ruch jako lek…” w Głuchołazach. Tytuł przedstawionej pracy to: „Pomiar sekwencji aktywacji mięśni we wzorcu ruchowym prostowania uda w stawie biodrowym za pomocą EMG”

należy zwrócić uwagę, że praca ta wywołała wiele emocji podczas sesji, w której była prezentowana. Artykuł dotyczący tej pracy jest w przygotowaniu i mamy nadzieję, że zostanie opublikowany w ciekawym periodyku.
2. W ramach SKN również przeprowadzane były badania ankietowe na terenie ośrodka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA „Continental” w Krynicy Górskiej.    

Celem było sprawdzenie aktywności fizycznej w zależności od zdrowia fizycznego i psychicznego na podstawie w/w ankiet.

3. Warto podkreślić współpracę naszego koła z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Oprócz angażowania się naszych członków w prowadzenie ćwiczeń fizycznych z osobami starszymi, były przeprowadzane wśród nich także badanie szybkości odruchów bezwarunkowych, w których założeniem był sprawdzenie czy zmiany demencyjne wpływają na układ nerwowo-mięśniowy.
4. Bardzo ciekawe wydaje się zaangażowanie uczestników naszego koła we współpracę z Centrum utrzymywania Zdrowia N.Z.O.Z. ADMET. Był to pierwszy projekt badaczy, w którym uczestniczyły osoby z zdiagnozowanym schorzeniem.                  

Badano osoby przed i po operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego, a także nasi członkowie dużą rolę przykładali do edukacji tych osób ( jak mają postępować i czego mają bezwzględnie unikać w pierwszych dniach po operacji).
5. Interesujące jest także udział naszego koła w stosowaniu terapii mającej na celu poprawę jakości życia u osób z nietrzymaniem moczu. Zaangażowani są pacjenci po radykalnej prostatektomii oraz panie z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Terapia ma na celu wzmocnienie mięśni dna miednicy przy pomocy elektrostymulacji oraz naukę wyizolowanego skurczu tych mięśni z wykorzystaniem biofeetback`u.
6. SKN Biomechaniki Klinicznej to nie tylko prowadzenie własnych projektów badawczych, ale również własne podnoszenie umiejętności i poziomu wiedzy. Świadczyć mogą o tym konferencje naukowe, w których członkowie koła chętnie biorą udział, jako słuchacze. Była to np. IV Konferencja „Dziecko i jego środowisko. Opieka nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie. Trudności i satysfakcje.”, która odbyła się na naszej uczelni, czy ostatnie uczestnictwo w III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowoczesna diagnostyka i terapia fizykalna” w Katowicach.

7. SKN Biomechaniki Klinicznej zajmuje się również promowaniem naszej uczelni, a także przybliżaniu wiedzy osobom nie należącym do środowisk akademickich. Świadczyć może o tym czynne uczestnictwo w 6 Opolskim Festiwalu Nauki organizowanym przez Politechnikę Opolską. Wraz z innymi studentami PMWSZ przybliżaliśmy ważne dla zdrowia aspekty związane z rehabilitacja i podstawową opieką zdrowia.


8. Członkowie SKN Biomechaniki Klinicznej nie boją się sprawdzać swojej wiedzy i drugi rok z rzędu biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów YEAP odbywającej się w Warszawie.

Wiele innych pomysłów związanych z działalnością naukową, uczestnictwo w nowych konferencjach naukowych, konkursach, festiwalach, a także pierwsze nasze publikacje na pewno zrealizujemy w nie dalekiej przyszłości!

WSPÓŁPRACA

SKN Biomechaniki współpracuje z innymi SKN działającymi na terenie PMWSZ. Efektem wspólnej działalności są prace:


1 .Razem z Studenckim Kołem Naukowym Biofizyki i Medycyny Fizykalnej badaliśmy reakcje tkanek w okolicach podudzia przed i po zastosowaniu masażu klasycznego. Pomiary przeprowadzaliśmy  za pomocą elektromiografu, kamery termowizyjnej oraz badania wskaźnika kostka/ramię (ciśnieniomierz, ultrasonograf Dopplerowski) przed i po zastosowaniu masażu klasycznego w okolicy podudzia u osób młodych, sprawnych fizycznie.
2. Przedmiotem naszych badań była również praca nad reakcjami tkanek w okolicach podudzia przed i po zastosowaniu kompresjoterapii;
3. Podnosiliśmy umiejętności w zakresie zawiązywania bandaża uciskowego w okolicach podudzia, stosując bandaże różnej szerokości i odpowiedniego naciągu, przeprowadzaliśmy pomiary za pomocą elektromiografu, kamery termowizyjnej oraz badanie wskaźnika kostka/ramię, przed i po zastosowaniu bandaża uciskowego w okolicy podudzia u osób młodych, sprawnych fizycznie.

 Prace wyżej wymienione przedstawiane były na VI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki pt: „Ruch jako lek…” w Głuchołazach, a praca pt. ” Próba obiektywizacji efektów masażu klasycznego podudzi – opis trzech przypadków” została wyróżniona przez komisje sesji w składzie: prof. M. Woźniewski, prof. Z. Śliwiński, prof. J. Szczegielniak)

4. Wraz z Studenckim Kołem Naukowym Anatomii Funkcjonalnej i Neuroanatomii współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, uczestniczymy w wycieczkach edukacyjnych, itp. Szczególnie ciekawy był wyjazd do Plastonarium w Guben.

PLANY

1. SKN biomechaniki Klinicznej będzie w przyszłości kontynuować będzie dotychczasowe badania naukowe. Cele, jakie sobie stawiają członkowie Koła to promowanie naszej działalności na najbliższych konferencjach tj. I Uczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w PMWSZ w Opolu, czy sympozjum SKN pt. III Wiosna z Fizjoterapią w Warszawie.

2. Istotną sprawą jest również rekrutacja nowych członków i nowa współpraca z innymi ośrodkami naukowymi!

Licznik wizyt na stronie: 16671
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 26-07-2011 08:58
Modyfikował: Pracownik Netkoncept.com   |  Data modyfikacji: 11-05-2017 18:17

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera