Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

SKN Klub Honorowych Dawców Krwi

 

K L U B    H O N O R O W Y C H    D A W C Ó W    K R W I

 Klub HDK działa jako Studenckie Koło Naukowe

Opiekun naukowy   - mgr Teresa Niechwiadowicz - Czapka
 

SKŁAD ZARZĄDU w roku akademickim 2013/2014:                               

Prezes: Justyna Fus  - II  rok pielęgniarstwa

Zastępca: Patryk Gawlik  - I   rok pielęgniarstwa

Członkowie: Michał Przybyś - I rok pielęgniarstwa
                     Bernadeta Fus - I rok pielęgniarstwa

Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb.
                                         
Cele działania :

  • propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
  • organizacja akcji otwartego poboru krwi na terenie naszej Uczelni.
  • wzbogacenie wiedzy  studentów z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa
  • kształtowanie postaw bezinteresownej pomocy potrzebującym
  • współpraca i czynne uczestnictwo w imprezach PCK
  • współpraca z Zarządem Regionalnym Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
  • współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa W Opolu.

Członkami SKN  mogą być zarówno czynni krwiodawcy, jak i sympatycy ruchu honorowego krwiodawstwa.

Nie trzeba oddawać krwi aby być członkiem Klubu !

Lista członków  jest otwarta. Chętni mogą się zgłaszać do  przewodniczących SKN.

Krew można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Opolu, ul. Kośnego 53 ,

codziennie w godzinach 8.00 - 15.00

 

Licznik wizyt na stronie: 14996
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 26-07-2011 08:47

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera